Bæredygtighed

Vi er dedikerede til at udvikle innovative foderløsninger og en bæredygtig global akvakultur.

Vores ledende principper

Hvordan vi sikrer en høj standard for vores forretning
Retningslinjer og rapportering

Vores retningslinjer og rapporteringssystemer

BioMar-koncernen har et omfattende sæt retningslinjer, og vi har et højt kontrolniveau for at sikre, at vores mål bliver opfyldt. Vi forpligter os endvidere til øget offentlig gennemsigtighed af vores aktiviteter ved at rapportere gennem vores GRI-rapport.

Læs mere

BioMar’s GRI-rapport

Vores retningslinjer og rapporteringssystemer

BioMar-koncernen har et omfattende sæt retningslinjer, og vi har et højt kontrolniveau for at sikre, at vores mål bliver opfyldt. Vi forpligter os endvidere til øget offentlig gennemsigtighed af vores aktiviteter ved at rapportere gennem vores GRI-rapport.

Læs vores GRI-rapport (på eng)

Bæredygtige fisk og rejer

Historier om vores bestræbelser på at sikre bæredygtigt producerede fisk og rejer

Nedsættelse af vores miljøpåvirkning

Sust: Environmental footprint (item, L pic.)

Det globale behov for fødevarer vil stige, og akvakultur kan blive en meget vigtig faktor ved etablering af tilstrækkelig og bæredygtig fødevareproduktion ifølge FN.

BioMar samarbejder med kunder om at forbedre bæredygtigheden af deres opdrætsaktiviteter. Vi bruger bæredygtigt fremskaffede råvarer, leveret af ansvarlige leverandører. Vi forbedrer gennemsigtighed og sporbarhed gennem hele forsyningskæden. Og vi er altid på udkig efter nye og mere bæredygtige råvarer.

Vi bestræber os på at reducere vores miljøpåvirkning.

Læs mere

Gennemsigtighed og fødevaresikkerhed

Sust: Transp. & Food Safety (item, R pic.)

Fuldstændig sporbarhed er fundamental for fødevaresikkerheden. BioMar’s procedurer og registreringer bidrager til fuld gennemsigtighed både fremad og tilbage i kæden for fødevareproduktion. Alle foderingredienser kan spores tilbage gennem BioMar’s produktion og lagre til leverandøren af hver enkel råvare. På tilsvarende måde kan enhver råvare eller færdigt foder spores frem til den enkelte opdrætter, der har modtaget foderet fra BioMar.

Læs mere

Indkøb

Vi sørger for, at råvarer indkøbes forsvarligt med fuld sporbarhed. Hvad angår transport af råvarer fokuserer vi på at reducere miljøpåvirkningen.