EFICO Sigma 844 - Ειδικα σχεδιασμενο για παραγωγη χαβιαριου υψηλησ ποιοτητασ

ΟΞΥΡΥΓΧΟΣ 

ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΞΥΡΥΓΧΟΥ

Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου κύκλου ζωής του οξύρυγχου, η καλλιέργειά του αποτελεί μακροπρόθεσμη επένδυση. Ιχθυοτροφές με σταθερά υψηλή ποιότητα στην πάροδο του χρόνου είναι απαραίτητες για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης της επένδυσης αυτής. Η πάνω από 20 χρόνια εμπειρία της BioMar στην παραγωγή τροφών για οξύρυγχο και η στενή συνεργασία με παραγωγούς οξύρυγχου μας έχει δώσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Επιπλέον, ο οξύρυγχος καλλιεργείται τόσο για το χαβιάρι όσο και για το κρέας του. Ως εκ τούτου, η BioMar προσφέρει στους παραγωγούς μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με βέλτιστες διατροφικές λύσεις για την παραγωγή και των δύο τελικών προϊόντων. Οι τροφές της BioMar για οξύρυγχο παράγονται με υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και είναι κατάλληλες τόσο για ανοικτά όσο και για κλειστά συστήματα, σε ποικιλία κλιματικών συνθηκών, για βέλτιστη ανάπτυξης και οικονομικά αποδοτική παραγωγή.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ

Έχει σημασία το να διαλέξεις τη σωστή τροφή για την δική σου μονάδα και το δικό σου παραγωγικό πρόγραμμα.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι τιμές των πρώτων υλών και των εκτρεφόμενων ψαριών παρουσιάζουν διακυμάνσεις για διάφορους λόγους. Όταν αυξομειώνονται και το κόστος και τα έσοδα, είναι ζωτικό το να μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει προϊόντα που του παρέχουν το καλύτερο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα – προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες.

Προσαρμόζοντας την σύνθεση, τον τύπο και το επίπεδο χορήγησης της τροφής, μπορούμε να προσφέρουμε ένα μοναδικό σύστημα υποστήριξης, τεκμηριωμένο πέρα από κάθε σύγκριση : το μοντέλο της Βέλτιστης Οικονομικής Απόδοσης. Ο πελάτης καθορίζει τους στόχους απόδοσης και η BioMar προσαρμόζει τη στρατηγική επιλογής του προϊόντος έτσι ώστε να ταιριάξει με τις απαιτήσεις.

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

Η γκάμα προϊόντων της BioMar καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όλου του κύκλου ζωής, από το αυγό μέχρι την εξαλίευση για τα ψάρια του γλυκού νερού αλλά και τα θαλασσινά ψάρια και τις γαρίδες.

Ξεκινώντας με τη σειρά τροφών LARVIVA για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και με έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τροφών γόνου, προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία τροφών μετάβασης και τροφών πάχυνσης που αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των συγκεκριμένων ειδών σε διάφορες συνθήκες εκτροφής.

Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικά εμπλουτισμένες τροφές γεννητόρων, που προετοιμάζουν τους γεννήτορες για να δώσουν αυγά της καλύτερης ποιότητας και έτσι να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αρχή του νέου κύκλου.

ΒΙΟΡΥΘΜΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η ιδέα της ΒιοΡυθμικής σίτισης βοηθά την επίτευξη των βέλτιστων παραγωγικών αποτελεσμάτων, όταν ο ρυθμός αύξησης, ο συντελεστής μετατρεψιμότητας και η επιβίωση είναι τα πιο σημαντικά μέρη της εικόνας. 

Για βελτιστοποιημένη απόδοση, η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας πρέπει να μεγιστοποιηθεί σε όλο τον κύκλο της παραγωγής. Έχει σημασία το να επιλέξει κανείς μία τροφή που διατηρεί την όρεξη του ψαριού σε υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως η θερμοκρασία και οι συνθήκες φωτισμού. Επιπλέον, είναι ζωτικό το να επιλέξει κανείς μία τροφή με ένα επίπεδο ενέργειας που είναι στενά προσαρμοσμένο στο δυναμικό ανάπτυξης κάθε σταδίου της εκτροφής. Και είναι εξίσου σημαντικό το να εφαρμόζεται ένα βέλτιστο πλάνο σίτισης, εξασφαλίζοντας ότι η ποσότητα τροφής που απαιτείται μέρα με τη μέρα για την επίτευξη των στόχων της παραγωγής, είναι διαθέσιμη στο ψάρι.

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Νοιαζόμαστε για την υγεία των ψαριών, τα οικονομικά του ιχθυοκαλλιεργητή, και την εικόνα του υγιεινού τροφίμου, που αξίζει στα εκτρεφόμενα ψάρια και στην οποία στηρίζεται όλη η βιομηχανία.
Η BioMar στοχεύει στο να προσφέρει μία γκάμα λειτουργικών τροφών, αποτελεσματικών ενάντια στα σοβαρότερα παραγωγικά προβλήματα, καλύπτοντας όλο τον παραγωγικό κύκλο, για ένα μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων ειδών.

Η έρευνά μας σε ένα είδος πολύ συχνά σχετίζεται με ένα άλλο είδος. Αυτό εφαρμόζεται ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας των ψαριών, όπου οι λειτουργικές τροφές τείνουν να βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύτερο φάσμα ειδών σε σχέση με τις τροφές ανάπτυξης. 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

HATCHERY

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Η βέλτιστη διατροφή είναι ζωτικής σημασίας για το ξεκίνημα της νέας ζωής.
Η σειρά προϊόντων LARVIVA και η σειρά προϊόντων INICIO Plus καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης από το στάδιο της λάρβας μέχρι το στάδιο όπου ο γόνος θα είναι έτοιμος να φύγει από τον Ιχθυογεννητικό Σταθμό.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα ανταποκρίνονται στις ειδικές και ιδιαίτερες ανάγκες των διαφόρων Ιχθυογεννητικών Σταθμών και αντικαθιστούν σε σημαντικό βαθμό την ζωντανή τροφή μέχρι το στάδιο του πρώιμου απογαλακτισμού.
Τόσο τα προϊόντα LARVIVA και INICIO Plus περιέχουν το Bactocell®*, ένα προβιοτικό που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων για την τεκμηριωμένη θετική επίδραση του στη μείωση των παραμορφώσεων στις προνύμφες των ψαριών και στον γόνο. Επιπροσθέτως, το Bactocell® είναι τεκμηριωμένα αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα για την θετική του επίδραση στην υγεία του εντέρου και την άμυνα απέναντι στις ασθένειες.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν τη μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ

Η τροφή οξύρυγχου της BioMar η οποία είναι η νούμερο ένα επιλογή των παραγωγών στην Γαλλία, είναι τώρα διαθέσιμη παγκοσμίως. Με δύο διαφορετικά επίπεδα πεπταίας ενέργειας, η EFICO Sigma 840 και 841, δίνουν στους παραγωγούς την επιλογή να διαλέξουν την κατάλληλη τροφή πάχυνσης για διαφορετικές εποχές και διαφορετικές συνθήκες εκτροφής. Επιπλέον, η BioMar, έχει σχεδιάσει μια ειδική τροφή «τελικού σταδίου», την EFICO Sigma 844, η οποία προορίζεται για ώριμους θηλυκούς οξύρυγχους, για την παραγωγή χαβιαριού. Έχοντας δώσει έμφαση στην σωστή ισορροπία λιπαρών οξέων και θρεπτικών στοιχείων (εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα ερευνών μας), η BioMar βοηθά τους παραγωγούς να βγάζουν χαβιάρι υψηλής ποιότητας και αξίας.

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

Παραδοσιακά, οι παραγωγοί που επικεντρώνονται στην παραγωγή κρέατος οξύρυγχου, χρησιμοποιούν τροφές χαμηλής ενέργειας για σολομοειδή. Η αγορά απαιτούσε μια προσιτή σε τιμή τροφή, η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ειδικές διατροφικές ανάγκες του οξύρυγχου. Το 2015 BioMar παρουσίασε την τροφή EFICO Sigma 811, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις διατροφικές ανάγκες του οξύρυγχου σε αμινοξέα και ιχνοστοιχεία.

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Η EFICO Plus είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να βοηθά την φυσική άμυνα και αντίσταση του ψαριού πριν από «σχεδιασμένες» ή αναμενόμενες περιόδους στρες. Η EFICO Plus περιέχει επιπλέον ποσότητα βιταμινών καθώς και διάφορα ισχυρά ιχνοστοιχεία και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προετοιμάσει και να προσαρμόσει τα ψάρια σε δύσκολες στρεσογόνες περιόδους όπως: διαχείριση/διαλογή, θερμοκρασιακές μεταβολές, μεταφορά ψαριών κτλ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ BIOMAR

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Η τροφή για τις υδατοκαλλιέργειες είναι ένα συμπυκνωμένο πακέτο θρεπτικών συστατικών και ενέργειας σχεδιασμένο για να παρέχει γρήγορη, υγιή και οικονομικά αποτελεσματική ανάπτυξη, και κορυφαίας ποιότητας τελικό προϊόν.

Μέσα από το πρόγραμμα Τεχνολογίας Θρεπτικής Διατήρησης της BioMar (BRT, BioMar Retention Technology), μάθαμε ότι οι συνθήκες επεξεργασίας κατά την παραγωγή της τροφής έχουν μία πολύ ισχυρή επίδραση στην δομή και τα φυσικά χαρακτηριστικά της τροφής.

Το BRT εστιάζει ειδικά στη διατροφή μέσα από την τεχνολογία επεξεργασίας. Το πακέτο γνώσης του BRT εξασφαλίζει ότι παίρνουμε το μέγιστο δυναμικό απόδοσης από την κάθε συνταγή μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BIOFARM-ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Με το BioFarm η BioMar προσθέτει αξία στην επιχείρηση των πελατών μας. Βασιζόμενη στην εμπειρία του πεδίου και σε ερευνητικά δεδομένα, και υποστηριζόμενη από προγράμματα υπολογιστικών μοντέλων, η ομάδα τεχνικών συμβούλων του BioFarm παρέχει καθοδήγηση για την κατάλληλη διατροφή και στρατηγική σίτισης.

Η μη αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης των ψαριών μέσω της τροφής ήταν ένα εμπόδιο για την κερδοφόρο υδατοκαλλιέργεια. Σήμερα, οι τροφές μας βελτιστοποιούνται ώστε να μπορούν να παρέχουν μία απόδοση που να αξιοποιεί πλήρως αυτό το δυναμικό. Τώρα το εμπόδιο βρίσκεται στη διαχείριση της εκτροφής.

Το BioFarm βοηθά σε σχέση με τα γενικά θέματα υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τις στρατηγικές ανάκαμψης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις της παραγωγής του γόνου. Τα μέλη της ομάδας του BioFarm είναι εξειδικευμένοι στις τεχνολογίες των υδατοκαλλιεργειών, τα κλειστά κυκλώματα, την ποιότητα του νερού και την χρήση της ενέργειας καθώς και την αειφορία, την ανάλυση της φιλικότητας προς το περιβάλλον, την ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

LOGISTICS/ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ -ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

Πάντα προσπαθούμε να επιβεβαιώνουμε την φήμη μας παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες διανομής, παραδίδοντας την σωστή τροφή στο σωστό μέρος, την στιγμή που θέλει ο πελάτης.

Και το κάνουμε αυτό εστιάζοντας στο να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Το πρώτο στον κόσμο φορτηγό πλοίο που λειτουργεί με φυσικό αέριο ( LNG) χρησιμοποιείται από την BioMar από το 2012 και αυτό είναι μόνον ένα παράδειγμα που δείχνει τη φιλοδοξία μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.