ΧΕΛΙ

Anguilla anguilla

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΕΛΙΟΥ

Η σειρά προϊόντων DAN-EX, η πιο εμπορική σειρά τροφών για το χέλι στην Ευρώπη, έχει αναπτυχθεί ειδικά για το απαιτητικό αυτό είδος ψαριού. Η σειρά DAN-EX βασίζεται σε προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες έχοντας σαν στόχο να καλυφθούν οι ειδικές διατροφικές απαιτήσεις του χελιού. Η επιλογή των πρώτων υλών γίνεται έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία μιας τροφής η οποία θα έχει την ιδανική ισορροπία των θρεπτικών συστατικών και ταυτόχρονα θα είναι πολύ εύγεστη και ελκυστική για το ψάρι. Με αυτόν τον τρόπο η σειρά DAN-EX επιτυγχάνει την βέλτιστη ανάπτυξη καθώς και εξαιρετικά αποτελέσματα στην μονάδα. Η σειρά DAN-EX έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας και βασίζεται σε μακροχρόνιο πειραματισμό στις εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης της BioMar.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΡΟΦΗ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Τα χέλια καλλιεργούνται κυρίως σε συστήματα κλειστού κυκλώματος, τα οποία είναι και αρκετά ακριβά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η παραγωγή των «πολύτιμων» χελιών ανά/m2, ώστε να μειωθεί το ανά κιλό πάγιο παραγωγικό κόστος και έτσι να αυξηθεί η οικονομική απόδοση και το οικονομικό όφελος.
Οι τροφές της BioMar για το χέλι, επιτυγχάνουν υψηλούς δείκτες ανάπτυξης, με χαμηλούς δείκτες μετατρεψιμότητας, βοηθώντας έτσι τον παραγωγό να πετύχει την υψηλότερη απόδοση με το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα.

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Οι διατροφικές ανάγκες του χελιού, διαφέρουν στα ανάλογα με τα στάδια του βιολογικού του κύκλου.
Η σειρά προϊόντων της BioMar καλύπτει όλες τις ειδικές διατροφικές ανάγκες του βιολογικού κύκλου του χελιού από το στάδιο του γυαλόχελου μέχρι την εξαλίευση.
Οι μικρές τροφές της σειράς Dan-Ex, βοηθούν τα γυαλόχελα στην μετάβασή τους από τις ζωντανές τροφές σε κανονικές τροφές σύνθεσης, προσφέροντάς τους έτσι ένα καλό ξεκίνημα για τις απαιτητικές πρώτες εβδομάδες. Τα διάφορα μεγέθη τροφών (κόκκος) έχουν και την αντίστοιχη σύνθεση, η οποία συμβαδίζει με τις διατροφικές ανάγκες του χελιού όσο αυτό μεγαλώνει.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.

Η καλλιέργεια σε Κλειστά Κυκλώματα έχει ως στόχο να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις «καλλιεργητικές» συνθήκες, να μειώσει την απόρριψη θρεπτικών στοιχείων στο θαλάσσιο περιβάλλον, να μειώσει την κατανάλωση νερού, παρέχοντας έτσι στον παραγωγό ένα υψηλό επίπεδο Βιοασφάλειας.
Η σειρά τροφών της BioMar για το χέλι είναι ειδικά σχεδιασμένες για μονάδες Κλειστού Κυκλώματος, έτσι ώστε να δίνουν τη μέγιστη διατροφική απόδοση και να μεγιστοποιούν την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου του παραγωγού.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Τα προϊόντα για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των γυαλόχελων. Τα προϊόντα περιέχουν υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, ισορροπημένα προφίλ αμινοξέων και λιπαρών οξέων, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη σύνθεσή της, η σειρά DAN-EX για ιχθύδια, επιτυγχάνει βέλτιστη μετατρεψιμότητα και ανάπτυξη καθώς και υψηλή επιβίωση.
Τα προϊόντα για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της BioMar όχι μόνο βελτιστοποιούν τους δείκτες απόδοσης των γυαλόχελων, αλλά συμβάλλουν και στην αύξηση της κερδοφορίας της παραγωγής.
Η παραγωγική μας διαδικασία δίνει μεγάλη έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά καλής ποιότητας με καλά βαθμονομημένα μεγέθη και απουσία σκόνης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά καλής ποιότητας βοηθούν στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιεινού υδάτινου περιβάλλοντος για τα γυαλόχελα.

ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι τροφές πάχυνσης για το χέλι σχεδιάζονται έχοντας υπόψη έναν μόνο σκοπό: την βέλτιστη απόδοση.
Έχοντας ως βάση τα τελευταία ευρήματα στην διατροφή του χελιού και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες και υψηλής πεπτικότητας πρώτες ύλες, δημιουργούμε τροφές οι οποίες πετυχαίνουν χαμηλούς δείκτες μετατρεψιμότητας. Δίνεται επίσης μεγάλη έμφαση στην γεύση της τροφής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη πρόσληψη τροφής και κατά συνέπεια οι υψηλοί δείκτες ανάπτυξης.
Το χαμηλό επίπεδο απεκκριμάτων/αποβλήτων (αναλόγως πάντα του μεγέθους του βιοφίλτρου του Κλειστού Κυκλώματος) σημαίνει στην ουσία ότι έχουμε λιγότερες απώλειες θρεπτικών συστατικών και άρα, έχουμε καλύτερη ανάπτυξη για περισσότερα ψάρια, μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ BIOMAR

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Η τροφή για τις υδατοκαλλιέργειες είναι ένα συμπυκνωμένο πακέτο θρεπτικών συστατικών και ενέργειας σχεδιασμένο για να παρέχει γρήγορη, υγιή και οικονομικά αποτελεσματική ανάπτυξη, και κορυφαίας ποιότητας τελικό προϊόν.

Μέσα από το πρόγραμμα Τεχνολογίας Θρεπτικής Διατήρησης της BioMar (BRT, BioMar Retention Technology), μάθαμε ότι οι συνθήκες επεξεργασίας κατά την παραγωγή της τροφής έχουν μία πολύ ισχυρή επίδραση στην δομή και τα φυσικά χαρακτηριστικά της τροφής.

Το BRT εστιάζει ειδικά στη διατροφή μέσα από την τεχνολογία επεξεργασίας. Το πακέτο γνώσης του BRT εξασφαλίζει ότι παίρνουμε το μέγιστο δυναμικό απόδοσης από την κάθε συνταγή μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BIOFARM-ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Με το BioFarm η BioMar προσθέτει αξία στην επιχείρηση των πελατών μας. Βασιζόμενη στην εμπειρία του πεδίου και σε ερευνητικά δεδομένα, και υποστηριζόμενη από προγράμματα υπολογιστικών μοντέλων, η ομάδα τεχνικών συμβούλων του BioFarm παρέχει καθοδήγηση για την κατάλληλη διατροφή και στρατηγική σίτισης.

Η μη αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης των ψαριών μέσω της τροφής ήταν ένα εμπόδιο για την κερδοφόρο υδατοκαλλιέργεια. Σήμερα, οι τροφές μας βελτιστοποιούνται ώστε να μπορούν να παρέχουν μία απόδοση που να αξιοποιεί πλήρως αυτό το δυναμικό. Τώρα το εμπόδιο βρίσκεται στη διαχείριση της εκτροφής.

Το BioFarm βοηθά σε σχέση με τα γενικά θέματα υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τις στρατηγικές ανάκαμψης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις της παραγωγής του γόνου. Τα μέλη της ομάδας του BioFarm είναι εξειδικευμένοι στις τεχνολογίες των υδατοκαλλιεργειών, τα κλειστά κυκλώματα, την ποιότητα του νερού και την χρήση της ενέργειας καθώς και την αειφορία, την ανάλυση της φιλικότητας προς το περιβάλλον, την ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

LOGISTICS/ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ -ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

Πάντα προσπαθούμε να επιβεβαιώνουμε την φήμη μας παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες διανομής, παραδίδοντας την σωστή τροφή στο σωστό μέρος, την στιγμή που θέλει ο πελάτης.

Και το κάνουμε αυτό εστιάζοντας στο να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Το πρώτο στον κόσμο φορτηγό πλοίο που λειτουργεί με φυσικό αέριο ( LNG) χρησιμοποιείται από την BioMar από το 2012 και αυτό είναι μόνον ένα παράδειγμα που δείχνει τη φιλοδοξία μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.