ΦΑΓΚΡΙ

Pagrus major

ΦΑΓΚΡΙ

Ο όρος “κόκκινο ψάρι” αναφέρεται συνήθως σε τρία διαφορετικά είδη: το Λυθρίνι (Pagellus erythrinus), το Φαγκρί της Ιαπωνίας (Pagrus major), και το κοινό Φαγκρί (Pagrus pagrus). Όλα χαρακτηρίζονται από το ροζ ή κόκκινο χρώμα δέρματος, ενώ η επίτευξη του σωστού χρωματισμού είναι η βάση για την επίτευξη υψηλής τιμής πώλησης.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ

Έχει σημασία το να διαλέξεις τη σωστή τροφή για την δική σου μονάδα και το δικό σου παραγωγικό πρόγραμμα.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι τιμές των πρώτων υλών και των εκτρεφόμενων ψαριών παρουσιάζουν διακυμάνσεις για διάφορους λόγους. Όταν αυξομειώνονται και το κόστος και τα έσοδα, είναι ζωτικό το να μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει προϊόντα που του παρέχουν το καλύτερο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα – προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες.

Προσαρμόζοντας την σύνθεση, τον τύπο και το επίπεδο χορήγησης της τροφής, μπορούμε να προσφέρουμε ένα μοναδικό σύστημα υποστήριξης, τεκμηριωμένο πέρα από κάθε σύγκριση : το μοντέλο της Βέλτιστης Οικονομικής Απόδοσης. Ο πελάτης καθορίζει τους στόχους απόδοσης και η BioMar προσαρμόζει τη στρατηγική επιλογής του προϊόντος έτσι ώστε να ταιριάξει με τις απαιτήσεις.

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

Η γκάμα προϊόντων της BioMar καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όλου του κύκλου ζωής, από το αυγό μέχρι την εξαλίευση για τα ψάρια του γλυκού νερού αλλά και τα θαλασσινά ψάρια και τις γαρίδες.

Ξεκινώντας με τη σειρά τροφών LARVIVA για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και με έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τροφών γόνου, προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία τροφών μετάβασης και τροφών πάχυνσης που αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των συγκεκριμένων ειδών σε διάφορες συνθήκες εκτροφής.

Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικά εμπλουτισμένες τροφές γεννητόρων, που προετοιμάζουν τους γεννήτορες για να δώσουν αυγά της καλύτερης ποιότητας και έτσι να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αρχή του νέου κύκλου.

ΒΙΟΡΥΘΜΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η ιδέα της ΒιοΡυθμικής σίτισης βοηθά την επίτευξη των βέλτιστων παραγωγικών αποτελεσμάτων, όταν ο ρυθμός αύξησης, ο συντελεστής μετατρεψιμότητας και η επιβίωση είναι τα πιο σημαντικά μέρη της εικόνας. 

Για βελτιστοποιημένη απόδοση, η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας πρέπει να μεγιστοποιηθεί σε όλο τον κύκλο της παραγωγής. Έχει σημασία το να επιλέξει κανείς μία τροφή που διατηρεί την όρεξη του ψαριού σε υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως η θερμοκρασία και οι συνθήκες φωτισμού. Επιπλέον, είναι ζωτικό το να επιλέξει κανείς μία τροφή με ένα επίπεδο ενέργειας που είναι στενά προσαρμοσμένο στο δυναμικό ανάπτυξης κάθε σταδίου της εκτροφής. Και είναι εξίσου σημαντικό το να εφαρμόζεται ένα βέλτιστο πλάνο σίτισης, εξασφαλίζοντας ότι η ποσότητα τροφής που απαιτείται μέρα με τη μέρα για την επίτευξη των στόχων της παραγωγής, είναι διαθέσιμη στο ψάρι.

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Νοιαζόμαστε για την υγεία των ψαριών, τα οικονομικά του ιχθυοκαλλιεργητή, και την εικόνα του υγιεινού τροφίμου, που αξίζει στα εκτρεφόμενα ψάρια και στην οποία στηρίζεται όλη η βιομηχανία.
Η BioMar στοχεύει στο να προσφέρει μία γκάμα λειτουργικών τροφών, αποτελεσματικών ενάντια στα σοβαρότερα παραγωγικά προβλήματα, καλύπτοντας όλο τον παραγωγικό κύκλο, για ένα μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων ειδών.

Η έρευνά μας σε ένα είδος πολύ συχνά σχετίζεται με ένα άλλο είδος. Αυτό εφαρμόζεται ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας των ψαριών, όπου οι λειτουργικές τροφές τείνουν να βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύτερο φάσμα ειδών σε σχέση με τις τροφές ανάπτυξης. 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Η σειρά Ιχθυοτροφών για εκκολαπτήρια θαλασσινών ψαριών είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των προνυμφών των ψαριών, του γόνου και των γεννητόρων. Η γκάμα των προϊόντων για εκκολαπτήρια περιλαμβάνει μια ομάδα υψηλής απόδοσης και μια ομάδα από κλασικά προϊόντα για την εκτροφή των προνυμφών και των νεαρών ψαριών για να ταιριάζουν στους στόχους και τα πρωτόκολλα παραγωγής του κάθε εκκολαπτηρίου. Υψηλής ποιότητας τροφές γεννητόρων, τόσο για τις περιόδους συντήρησης όσο και για την ωρίμανση, καθώς και μια δίαιτα εμπλουτισμού για τα ροτίφερα και την αρτέμια, ολοκληρώνουν το πακέτο των προϊόντων.

ΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

INTRO PLUS MT - ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τα προϊόντα INTRO Plus MT αποτελούν την πλήρη σειρά της BioMar για την προπάχυνση που συνεισφέρει σε μια ιδανική αρχή και ενισχύει τα ιχθύδια για βελτιωμένη απόδοση στα μεταγενέστερα στάδια.
Τα INTRO Plus MT βοηθούν στην ενίσχυση των ψαριών προετοιμάζοντάς τα να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ιχθυογεννητικού σταθμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανοιχτού περιβάλλοντος των κλωβών.
Περιέχουν Bactocell®*, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών, καθώς και B-WYSE™**, έναν προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων συγκεκριμένων στελεχών μαγιάς.
Ο συνδυασμός του Bactocell®* και του B-WYSE™** συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών ** To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά ανεπτυγμένο από την Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Η σειρά τροφών πάχυνσης της BioMar EFICO Sigma καλύπτει τις ανάγκες των ψαριών κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου της πάχυνσης καθώς και τις ανάγκες των ιχθυοκαλλιεργητών απέναντι στις προκλήσεις των ιδιαίτερων συνθηκών της περιοχής της Μεσογείου.
Η σειρά τροφών πάχυνσης EFICO Sigma βασίζεται στην εκτεταμένη γνώση της BioMar για τις διατροφικές απαιτήσεις, συνεισφέροντας τόσο στην σταθερή απόδοση όσο και στη βελτιωμένη αξιοποίηση της τροφής. Η σειρά EFICO Sigma εστιάζει στην παροχή όλων των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών για την επίτευξη του δυναμικού απόδοσης του ψαριού, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση όλων των παραμέτρων που προκαλούν στρες, όπως οι παθογόνοι παράγοντες, οι χειρισμοί και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Red Sea bream Targ. solutions (item 2) Fry GR_EN

INTRO Plus MT – MARINE TRANSFER FEED

Το INTRO Plus MT, η νέα τροφή της BioMar για τη μεταφορά του γόνου των θαλάσσιων ειδών, βοηθά στην ενίσχυση των ψαριών προετοιμάζοντάς τα να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ιχθυογεννητικού σταθμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανοιχτού περιβάλλοντος των κλωβών.
Το INTRO Plus MT περιέχει το Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις δυσμορφίες σε έναν μεγάλο αριθμό ειδών και το B-WYSE™, έναν επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων μαγιάς από ειδικά στελέχη.
Ο συνδυασμός του Bactocell® και του B-WYSETM συνεισφέρει στην βελτίωση της υγιεινής και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.


*Bactocell® is Το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από τις Ευρωπαϊκές Αρχές για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίζεται σε εκτενή τεκμηρίωση σχετικά με τη μείωση της εμφάνισης σκελετικών δυσμορφιών σε πολλά είδη ψαριών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm

BIOFARM-ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ

Με το BioFarm η BioMar προσθέτει αξία στην επιχείρηση των πελατών μας. Βασιζόμενη στην εμπειρία του πεδίου και σε ερευνητικά δεδομένα, και υποστηριζόμενη από προγράμματα υπολογιστικών μοντέλων, η ομάδα τεχνικών συμβούλων του BioFarm παρέχει καθοδήγηση για την κατάλληλη διατροφή και στρατηγική σίτισης.

Η μη αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης των ψαριών μέσω της τροφής ήταν ένα εμπόδιο για την κερδοφόρο υδατοκαλλιέργεια. Σήμερα, οι τροφές μας βελτιστοποιούνται ώστε να μπορούν να παρέχουν μία απόδοση που να αξιοποιεί πλήρως αυτό το δυναμικό. Τώρα το εμπόδιο βρίσκεται στη διαχείριση της εκτροφής.

Το BioFarm βοηθά σε σχέση με τα γενικά θέματα υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τις στρατηγικές ανάκαμψης και δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις της παραγωγής του γόνου. Τα μέλη της ομάδας του BioFarm είναι εξειδικευμένοι στις τεχνολογίες των υδατοκαλλιεργειών, τα κλειστά κυκλώματα, την ποιότητα του νερού και την χρήση της ενέργειας καθώς και την αειφορία, την ανάλυση της φιλικότητας προς το περιβάλλον, την ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), και την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics

LOGISTICS/ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ -ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ

Πάντα προσπαθούμε να επιβεβαιώνουμε την φήμη μας παρέχοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες διανομής, παραδίδοντας την σωστή τροφή στο σωστό μέρος, την στιγμή που θέλει ο πελάτης.

Και το κάνουμε αυτό εστιάζοντας στο να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Το πρώτο στον κόσμο φορτηγό πλοίο που λειτουργεί με φυσικό αέριο ( LNG) χρησιμοποιείται από την BioMar από το 2012 και αυτό είναι μόνον ένα παράδειγμα που δείχνει τη φιλοδοξία μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.