Let’s Innovate Aquaculture

Vi er innovatører engasjert i en effektiv og bærekraftig global akvakultur

Bærekraftig sjømat

Eksempler på vår innsats for bærekraftig produksjon av sjømat