bærekraft

Innsyn og matsikkerhet

BIOMAR HAR ET UTRETTELIG FOKUS PÅ MATSIKKERHET
Vi styrker Innsynet

Vi styrker Innsynet

Vi styrker innsynet for å forbedre matsikkerheten og bærekraften, både bakover til leverandørene og fremover til kundene, forhandlerne og forbrukerne.

Vi gir innsyn i handlingene våre. Dette gjør vi gjennom årlige redegjørelser i samsvar med GRI G4, som er en nyttig metode for transparent rapportering av resultatmålene våre.

MATSIKKERHET (HACCP)

MATSIKKERHET (HACCP)

Vi sørger for god beskyttelse av både fiskehelse og menneskehelse. Dette er det overordnede målet for BioMars policy for matsikkerhet. Grundig konstruerte matsikkerhetsprogrammer sørger for at oppdrettsfisk alltid er sunne og trygge å spise.

Til dette har vi strenge interne prosedyrer for alle prosesser på anleggene våre, og vi håndhever et høyt kontrollnivå som ofte overgår offentlige krav. BioMar anvender risikoanalyse i samsvar med prinsippene i den internasjonalt anerkjente standarden Hazard Analysis of Critical Control Point i samtlige fabrikker.

Optimert bærekraft

BioSustain-programmet beskriver i detalj hvordan bærekraft kan kontrolleres og optimeres. Det setter oss og kundene i stand til å ta informerte valg for overholdelse og fremmelse av bærekraft.

Lover, regler og forskrifter

Lover, regler og forskrifter

Alle BioMars aktiviteter bygger på nasjonale, regionale og internasjonale lover og forskrifter. Vi håndhever også høye standarder for sosialt ansvar.

Som en del av de etiske retningslinjene våre skal alle leverandører overholde lover, regler og forskrifter i de landene de har virksomhet. 

Sertifiserte styringssystemer

Standarder og sertifiserte styringssystemer

For å forsikre oss om at retningslinjene og intensjonene våre i forbindelse med innsyn og matsikkerhet blir planlagt, overholdt og gjort mulig å verifisere, har vi innført en rekke standarder og sertifiserte styringssystemer med forbedringsprogrammer.

Systemene inkluderer ISO-standarder og fokus på kvalitetsstyring, miljøstyring og matsikkerhet.

Les mer

Bærekraftig innkjøp

Bærekraftig og ansvarlig innkjøp av råvarer

Som produsent av fôr til akvakultur behandler vi først og fremst råvarer. Derfor følger vi nøye med på omstendighetene og problemstillingene knyttet til bruk og innkjøp av råvarer.

Omstendigheter som kan ha konsekvenser for virksomheten vår, krever at vi har god oversikt og rask responstid.

Vi kjenner og deltar i en rekke sertifiseringsordninger og kontrollorganer, og dette hjelper oss å overvåke og kvalitetssikre leverandører og råvarer.

Les mer

Verktøy og metoder

Verktøy og metoder til måling og optimering av bærekraft

Det øverste nivået i BioSustainTM-pyramiden gir verktøy og metoder til måling og evaluering av bærekraften til råvarer og prosesser i vår produksjon av akvakulturfôr gjennom hele verdikjeden.

Dette gjør det mulig å forbedre bærekraften gjennom optimering av fôret, akvakulturen, bearbeidelsen og transporten til markedet. Verktøyet sammenlikner prosesslivsløp fra «vugge til grav».

Les mer

Sertifiseringer

BioMar benytter sertifiserte styringssystemer med innebygde forbedringsprogrammer. Systemene inkluderer ISO-standarder og fokus på kvalitetsstyring, miljøstyring og matsikkerhet.