mattrygghet

Innsyn i våre handlinger

mattrygghet

BIOMAR HAR ET UTRETTELIG FOKUS PÅ MATTRYGGHET
Åpenhet

Åpenhet

BioMar publiserer årlig en bærekraftsrapport i samsvar med GRI (Global Reporting Initiative) standarden. Dette gir våre interessenter innsyn i vår aktiviteter som har betydning for bærekraft og mattrygghet.

MATTRYGGHET (HACCP)

MATTRYGGHET (HACCP)

Vi sørger for at fiskefôret gir god beskyttelse av både fiskehelse og menneskehelse. Dette er det overordnede målet for BioMars policy for mattrygghet. Omfattende programmer på mattrygghet sørger for at fôret bidrar til at oppdrettsfisk alltid er sunne og trygge å spise.

Vi har strenge interne prosedyrer for alle aktiviteter i vårt selskap, og vi håndhever et høyt kontrollnivå som ofte overgår offentlige krav. BioMar anvender risikoanalyse for alle vårer råvarer og produkter i samsvar med prinsippene i den internasjonalt anerkjente standarden Hazard Analysis of Critical Control Point (HACCP).

Sertifisering og policy

Alle BioMar-selskaper benytter sertifiserte styringssystemer med innebygde forbedringsprogrammer. Systemene inkluderer ISO-standarder og fokus på kvalitetsstyring, miljøstyring og matsikkerhet.

ISO 9001

ISO 9001 - Kvalitetsstyring

Et ISO 9001-sertifikat viser at BioMar`s kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, slik at våre kunder skal stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte deres forpliktelser.

Viktige egenskaper:

Standarden er prosessorientert og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Den er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet.

De viktigste elementene i standarden er:

 • Kvalitetsstyringssystem
 • Ledelsens ansvar
 • Ressursstyring
 • Produktsalg
 • Måling, analyse og forbedring

ISO 9001 Sertifikatet

ISO 14001

ISO 14001 - Miljøstyring

Et ISO 14001-sertifikat viser at BioMar`s miljøstyrings-system er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, skal kundene våre kunne stole på at vi aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.

Elementer i standarden

Standarden inneholder nøkkelelementene for effektiv miljøstyring. Det kan anvendes både i tjenesteytende sektor og i produksjonsbedrifter.

Standarden krever at bedriften utarbeider miljømålsetninger og ledelsessystemene som kreves for å nå slike målsetninger. Standarden krever også at bedriften slutter seg til systemets prosesser, rutiner og virksomheter.

Hovedelementene i standarden er:

 • miljøpolitikk
 • planlegging
 • iverksettelse og drift
 • kontroll og utbedring
 • ledelses
 • evaluering

ISO 14001 Sertifikatet

ISO 22000

ISO 22000 - Næringsmiddel

Næringsmiddelprodusenter som BioMar, møter i dag store krav fra både myndigheter, kunder og forbrukere når det gjelder trygghet. En sertifisering etter næringsmiddelstandarden ISO 22000:2005 beviser at BioMar har styring på farene i produksjonen, og tilfredsstiller kundens krav til trygg mat.

Standarden er anvendbar i hele verdivarekjeden, og kan anvendes på tvers av bransjer og landegrenser. ISO 22000 er tilpasset BioMar, i forhold til de lovgivninger, kundekrav og bransjestandarder som er aktuelle. Standarden ser på hele verdikjeden som en helhet, og er bygget med samme grunnstruktur som ISO 9001. Det legges stor vekt på HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points), og BioMar har fremlagt omfattende bevis for at farene beherskes.

En sertifisering i henhold til ISO 22000 setter BioMar i stand til å:

 • Iverksette et styringssystem for trygg mat med fokus på sluttbrukeren.
 • Kommunisere effektivt gjennom matvarekjeden.
 • Demonstrere samsvar med lover og forskrifter så vel som krav fra kunder med hensyn til trygg mat.

ISO 22000 Sertifikatet

GLOBALGAP

GLOBALGAP- fôrstandarden

GlobalGap er en privat organisasjon som lager globale standarder for landbruks-og akvakulturprodukter som blant annet grønnsaker, te, kaffe, fjørfe og laks. Fôrstandarden dekker kontrollpunkter og samsvarskriterier for kvalitetssikring av råvareinnkjøp og produksjon av fôr. Standarden har fokus på trygt fôr, miljø og arbeidsmiljø.

BioMar har vært godkjent som fôrleverandør til GlobalGap siden desember 2005. Bureau Veritas gjennomfører årlig  revisjoner av våre to fabrikker. 

GLOBALGAP Sertifikatet