Merværdi til afrikanske fiskeopdræt

18. maj 2017

ioMar-koncernen tilstedeværelse i Afrika stiger støt og vi lancerer nu et komplet sortiment af højtydende foder til tilapia og afrikansk malle på de afrikanske markeder.

Afrika er et kontinent med stor efterspørgsel efter stadig flere fødevarer produceret på en ansvarlig og bæredygtig måde. "Vi er overbevist om, at akvakultur er et af svarene på dette", sagde Ole Christensen, Vice President for BioMar's EMEA-division. "BioMar-koncernen har ambitiøse mål og initiativer for at skabe en effektiv og bæredygtig global akvakultur i samarbejde med hele værdikæden inden for akvakultur."

I de seneste år har der været stigende interesse for opdræt af afrikansk malle og tilapia, især i Afrika. BioMar har i mange år betjent de afrikanske markeder fra fabrikken i Frankrig med højtydende yngel- og voksefoder til disse arter. Efterhånden som opdræt i stigende grad bliver intensiveret, er der et voksende behov for et foder målrettet til avlsfisk. For at opfylde dette behov udvider BioMar France produktsortimentet så det dækker alle ernæringsmæssige behov på alle stadier af livscyklussen hos disse arter ved at lancere avlsfoderet EFICO Genio 838F.

Som det er tilfældet i Afrika, er tilapia også en populær opdrætsart i Centralamerika. en af En af BioMar's største styrker i forbindelse med udviklingen af foder til tilapia er at anvende viden og ekspertise på tværs af grænser og kontinenter. BioMar's globale forsknings- og udviklingsafdeling har i tæt samarbejde med BioMar fabrikken i Costa Rica forsket i denne art og udviklet højtydene fodertyper, der tilmed er finjusteret i tæt samarbejde med et intensivt tilapiaopdræt.

"Målet med avlsfoderet EFICO Genio 838F er at øge reproduktionskapaciteten", sagde Michel Autin, Technical Director for BioMar EMEA. "Vitaminernes sammensætning og niveauer er finjusteret for at øge antallet af hunfisk, der gyder aktivt. Vores nyudviklede avlsfoder har en sammensætning, der sikrer de nødvendige niveauer af proteiner og vitaminer, som bidrager til øget gydefrekvens, klækning af æg og overlevelse af yngel." for at forbedre overlevelse og fremme immunsystemet. For at forbedre overlevelse og fremme immunsystemet indeholder EFICO Genio 838F probiotikummet Bactocell®* og immunmodulerende ingredienser svarende til BioMar's EFICO Genio-avlsfodertyper til ørred, guldbras og havbars.

"Disse bestræbelser har været af stor værdi ved udvikling af de fodertyper, som BioMar tilbyder til fisk, der lever i varmt ferskvand, som tilapia og afrikansk malle", sagde Michel Autin. "Og nu kan vi for første gang tilbyde et avlsfoder udviklet specielt til de varmtvandsarter, hvis naturlige kost overvejende er plantebaseret."

Afrikansk akvakultur udvider sig på mange måder og inddrager stadig flere arter. BioMar's tilstedeværelse i Afrika stiger støt. De markeder, som betjenes af BioMar, begrænser sig dog ikke til tilapia og malle. "Vi har i mange år også leveret foder til et voksende antal opdræt med guldbras og havbars i de nordafrikanske lande. Vi ønsker at tilføre værdi til afrikansk akvakulturproduktion. Vi lytter til og reagerer på vore kunders behov, for vi ønsker at være en lokalt lydhør, fleksibel og specialiseret leverandør af akvakulturfoder. Vore bestræbelser bygger på fire fundamentale søjler: innovation, ydelse, bæredygtighed og samarbejde," sagde Ole Christensen afslutningsvis.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der af Europakommissionen er godkendt til at blive tilsat i fiskefoder.

 

Tilapia