Bæredygtighed er vort mål - med hver eneste sæk foder

BioMar Group søger konstant bæredygtige løsninger til akvakulturindustrien. Et nyligt tiltag fra BioMars foderfabrik i Danmark går ud på at anvende fodersække bestående af 75 % genbrugsplast.

 

En minimering af den miljømæssige indvirkning

Hvis vi skal opnå bæredygtighed, skal menneskets behov opfyldes uden at forringe det naturlige miljø. BioMar Group går aktivt ind for at udvikle innovative foderløsninger og en bæredygtig global akvakultur samt at minimere vores miljømæssige indvirkning i alle dele af vores virksomhed, hvor det lader sig gøre.

I den forbindelse er BioMar stolt over at kunne oplyse, at vi har besluttet os for at anvende mindst 75 % genbrugsplast i produktionen af folien til vores 20 og 25 kg fodersække til foder, der produceres på BioMars fabrik i Danmark.

Anders Brandt-Clausen, direktør for BioMar Danmark, forklarer:

 

"Anvendelsen af mindst 75 % genbrugsmateriale i vores emballage er et skridt hen mod mere bæredygtig emballage. Da vi ikke kan risikere at gå på kompromis med foderkvalitet og fødevaresikkerhed, gik vi som det første efter et konservativt medtagelsesniveau. Vores mål er dog at øge procentdelen af medtagelse af genbrugsmaterialet fremover. Endvidere består den nye plastfolie af 5 lag. Det første lag indefra er jomfrueligt materiale, og dermed sikrer vi, at vi ikke går på kompromis med fødevaresikkerheden."

 

Med det nye tiltag sigter BioMar efter at forsyne kunderne med både forbedret bæredygtighed og forbedret funktionalitet, da den nye emballage også leveres med en forbedret og stærkere fysisk kvalitet for folien.

 

Bæredygtighedens kerne

Bæredygtighed har været en del af BioMars DNA fra begyndelsen helt tilbage i 1962, da en gruppe fiskeopdrættere grundlagde BioMar med det formål at producere mindre forurenende kvalitetsfoder end det på det tidspunkt almindeligt anvendte vådfoder. Siden da har det ene tiltag til forbedring af ydeevne inden for bæredygtighed efter det andet set dagens lys.

 

Forpligtelse til et fælles mål

Målene for bæredygtig udvikling blev vedtaget af alle FN's medlemslande i 2015 som del af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Institutioner og private virksomheder blev i det store og hele tilskyndet til at bidrage til øjeblikkelig handling i et globalt partnerskab. BioMar tog godt imod tiltaget, da det passer godt med vores hensigt om at forny akvakulturen til en bæredygtig fremtid.

Lige siden har BioMar arbejdet på at kunne opfylde flere af de 17 mål. Mere specifikt arbejder BioMar på: stop sult (mål 2), industri, innovation og infrastruktur (mål 9), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12), livet i havet (mål 14) og livet på land (mål 15).

 

"Hos BioMar har vi mange tiltag, der har til formål at tage hånd om FN’s mål for bæredygtig udvikling. For os er det vigtigste at bidrage til produktionen af bæredygtig, sund og sikker mad til verdens befolkning, forklarer Anders Brandt-Clausen og fortsætter: - Vi mener, at al udvikling, stor som lille, for eksempel den nye emballage med mindst 75 % genbrugsmateriale, kan inspirere til en masse lignende tiltag for en bedre fremtid."

 

Fiskeopdrættere, der får foder, der er produceret af BioMar Danmark, kan glæde sig til at se den nye emballage fra maj 2020 og fremover. Vi håber, at vores kunder vil tage godt imod tiltaget.

Hvis vi skal opnå bæredygtighed, skal menneskets behov opfyldes uden at forringe det naturlige miljø. BioMar Group går aktivt ind for at udvikle innovative foderløsninger og en bæredygtig global akvakultur samt at minimere vores miljømæssige indvirkning i alle dele af vores virksomhed, hvor det lader sig gøre.