Den bedste start i livet for laksefisk

BioMar’s LARVIVA ProStart, et revolutionerende foder til den første fodring, fås nu til laksefisk. LARVIVA ProStart tilfører værdi gennem foderets adfærd i vandet og fiskeynglens mere aktive reaktion på det første foder, og derved understøttes mere robust og højtydende fiskeyngel.

 

Forsøg med larver fra laksefisk

BioMar’s foder til den første fodring, LARVIVA ProStart, er blevet grundigt testet i flere forsøg på kommercielle anlæg, på forskellige laksefiskearter, herunder regnbueørreden og atlanterhavslaksen. Feedbacken fra fiskemestre på klækkerier har været meget positiv. Forsøgene har bevist, at larver fra laksefisk, der får LARVIVA ProStart, har forbedrede forudsætninger for en god start, og dette har en positiv indvirkning på resten af deres liv.

 

BioMar’s foder til den første fodring, LARVIVA ProStart, er blevet grundigt testet i flere forsøg på kommercielle anlæg, på forskellige laksefiskearter, herunder regnbueørreden og atlanterhavslaksen. Feedback fra fiskemestre på klækkerier har været meget positiv. Forsøgene har bevist, at larver fra laksefisk, der får LARVIVA ProStart, har forbedrede forudsætninger for en god start, og dette har en positiv indvirkning på resten af deres liv.

 

Den bedste start i livet

Der er mange fordelene forbundet med LARVIVA ProStart: LARVIVA ProStart er letfordøjelig og der er god kontrol over partikelstørrelserne. LARVIVA ProStart har en ekstraordinær adfærd i vandet med en ekstremt langsom synkehastighed og meget høj vandstabilitet.

Ifølge Christina Frisk, produktchef for ferskvandsarter for BioMar EMEA, er dette medvirkende til at gøre partiklerne lettilgængelige for fiskeynglen, og derved øges indtagelsen af næringsstoffer, og fiskeyngelens foderindtagelse forbedres og bliver mere jævn. Da den første fodringsreaktion er mere ensartet, bliver ynglens vækst mere homogen.

 

"Fiskeyngel vil helst spise øverst i vandsøjlen og de kan ganske enkelt ikke modstå LARVIVA ProStart," siger Christina Frisk med et smil. Hun tilføjer: "LARVIVA ProStart er yderst velsmagende og forbedrer fiskeynglens swim-up-effekt."

 

Desuden sørger LARVIVA ProStart for forbedret vækst (SGR) og en bedre foderkvotient. Ynglen bliver mere robust fra starten, og overlevelsesraten er højere.

 

Unik produktionsteknologi

LARVIVA ProStart er produceret med den helt særlige mikroindkapslingsteknologi. Det er en produktionsproces ved lave temperaturer, der resulterer i et letfordøjeligt proteinbidrag fra de grundigt udvalgte råvarer af høj kvalitet, der bruges i foderets unikke blanding.

Den nye produktionsteknologi varetager, at alle vitaminer, mineraler og probiotiske ingredienser er tilgængelige. Den resulterer også i en uovertruffen fysisk kvalitet, der gør foderet yderst stabilt i vandet og derfor reducerer påvirkningen af vandkvaliteten.

 

Forbedring af ydelsen

Det probiotikum, der findes i LARVIVA ProStart, er Bactocell®, det eneste probiotikum, der er registreret til anvendelse i foder til alle akvatiske arter i EU. Bactocell® spiller en afgørende rolle i understøttelsen af tarmenes mikroflora, hvorved mikrovilli i tarmene øges, og dermed absorptionsoverfladen, som understøtter immunforsvaret og forbedrer dyrenes ydelse. Bactocell® er patenteret for sit potentiale til at reducere misdannelser af rygsøjlen, på tværs af fiskearter.

 

Designet til sund og højtydende fiskeyngel

Alt i alt resulterer LARVIVA ProStart i, at fiskeyngel får den bedste start i livet og opdrættere får en bedre økonomi. Den hurtigere og stærkere start i fiskenes liv opretholdes senere i livet, når der skiftes til efterfølgende fodring med ekstruderede piller.

 

"Resultatet af de omfattende LARVIVA ProStart-forsøg på laksefisk var ud over al forventning. Vi glæder os over at kunne give laksefiskenes yngel en bedre start i livet og en fordelagtig fodringsmulighed for vores kunder," siger Christina Frisk.

 

Få mere at vide om LARVIVA ProStart til laksefisk

Kontakt os for yderligere oplysninger om vores produkter og ydelser.