BioMar vækst over forventning

9. marts 2018

BioMar Gruppen mødte klart vækstforventningerne til 2017. Årets finansielle resultat viser en kraftig stigning i omsætning samt en indtjening, der overgår forventningerne til året. Resultatet er præget af ekspansioner på nye markeder og et øget fokus på innovation og bæredygtighed.

BioMar har i løbet af 2017 tydeligt vist, at virksomhedens vækststrategi bærer frugt. Firmaet har øget sin omsætning med 12 % i forhold til 2016, hvilket primært er sket i kraft af en relativt stor kapacitetsforøgelse i Norge samt opkøbet af firmaet Alimentsa, der producerer rejefoder i Ecuador.

"Jeg mener, at vores beslutning om at sikre lokal agilitet har vist sig at være en stor konkurrencemæssig fordel på tværs af vores markeder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder om at forbedre foderets performance indenfor såvel vækstrater som dyrevelfærd. Samtidig har vi fokus på de bevægelser, der sker inden for forbrugerverdenen og fortsætter vores arbejde med udvide og optimere vores globale innovationsevne", forklarer Carlos Diaz, CEO i BioMar Group:

"Det har været et travlt, men opmuntrende år. Vi har gennemført vores første fulde produktionsår i Tyrkiet og Kina. Derudover har vi overtaget virksomheden Alimentsa i Ecuador, der er med til at styrke vores tilstedeværelse inden for rejefoder sammen med vores fabrik i Costa Rica. Vi har påbegyndt vores fabriksprojekt i Australien, startet den største fiskefoderlinje i verden og sat vores nye højteknologiske LNG skib i søen i Norge. Endeligt er vi begyndt at bygge en ny forsøgsstation i Ecuador, som skal forstærke vores ATC-netværk, og vi har lanceret en række interessante produktkoncepter på vores forskellige markeder. Jeg har overalt oplevet en fantastik vilje og dedikation til at udvikle vores verden inden for akvakultur.

Samlet set er den solgte volumen af foder steget med 20 % i forhold til 2016. Laksemarkederne stod for den største vækst i volumen, hvilket til dels skyldes den øgede produktionskapacitet, en øget global biomasse samt favorable biologiske tilstande. De andre markeder fulgte den opadgående trend i volumen og omsætning. Den nyetablerede forretning i Tyrkiet beviste, at den fået et solidt fodfæste i markedet. BioMar Group lukker året med en EBITDA på 712 millioner kr. og en EBIT på 559 millioner kr., hvilket er en lille tilbagegang fra 2016. Resultaterne for de primære aktiviteter steg dog lidt og oversteg de seneste udmeldinger

"Jeg er især glad for at se, at vi opnår det forventede salg i Tyrkiet, Kina og Ecuador. Det er vores strategiske ambition at skabe vækst med en bæredygtig profit. Vi er nu godt på vej til at realisere denne ambition. Desuden er vi lykkedes med at bringe vores viden og ekspertise ind på nye markeder og derigennem har vi været med til at skabe øget vækst for den lokale akvakulturindustri", fortsætter Carlos Diaz.

BioMar forventer at fortsætte den positive udvikling på tværs af arter og geografi i 2018:

"Vi forventer, at det bliver endnu et travlt år med øget konkurrence på flere markeder, men vi stoler på, at vores solide fundament vil sikre en forsat positiv udvikling", konkluderer Carlos Diaz.