BioMar lancerer global strategi

2. juni 2016

1. juni lancerede BioMar Gruppen en ny global strategi, kaldt "Shaping the Future". Denne strategi skal styrke BioMar's position som en leverandør af foder til akvakulturen, der er lydhør på lokalt plan, fleksibel og specialiseret.

Tidligere på året lancerede BioMar sin nye formålserklæring "Vi er innovatorer, dedikerede til effektiv og bæredygtig global akvakultur" og BioMar's nye virksomhedstema "Let's Innovate Aquaculture". Dette følges nu op med en nye virksomhedsstrategi. "Det var vigtigt for os at udarbejde en strategi, som bygger på virksomhedens DNA og i særdeleshed på de fire grundpiller, som vor formålserklæring støtter sig på: Innovation, Præstation, Bæredygtighed og Samarbejde", fortæller Carlos Diaz, BioMar Gruppens CEO.

Carlos Diaz fremhæver, at det nu er det rette tidspunkt at lancere en ny strategi: "De seneste år har vi skabt stærke finansielle resultater, vi har opnået mange af vore strategiske mål, og både vi og vore ejere Schouw & Co. har vilje til og mulighed for at investere yderligere midler for at fortsætte successen."

Udarbejdelsen af den nye strategi har i høj grad involveret interessenter både indenfor og udenfor BioMar: "Vi har især taget til os, hvad vore kunder har fortalt os. Det lagt os meget på sinde at inddrage deres nuværende problemer og samtidigt at udarbejde en strategi, som tilgodeser deres fremtidsplaner. Et af vore nye initiativer er at vi ønsker at drage nytte af og udvikle vor smidighed og fleksibilitet, så de kommer vore kunder til gode."

Et af de første tiltag i strategien er at styrke kernefunktioner i BioMar. "Vores organisation er meget smal og fleksibel. Samtidig er den på lokalt plan meget lydhør. Vi ønsker nu at styrke vore evner for global innovation, og, helt overordnet set, vor evne til at indtage nye markeder og udbyde foder til flere arter", forklarer Carlos Diaz.

Som noget af det første tilpasser BioMar driftsmodellen, idet der oprettes tre markedsdivisioner: Salmon, som omfatter alle de nuværende laksemarkeder, Emerging Markets, som omfatter markeder i Asien og Latinamerika, med undtagelse af Chile, samt EMEA divisionen, som omfatter Kontinentaleuropa, Mellemøsten og Afrika.

Carlos Diaz, BioMar Gruppens CEO