Let’s innovate aquaculture

Vi er innovatorer, dedikerede til effektiv og bæredygtig global akvakultur

Topplacering i bæredygtighed

19. september 2017

I en sammenligning af uafhængige laksefoderproducenter står BioMar står øverst på listen over transparent rapportering om bæredygtighed. Dette giver ekstra styrke til BioMar’s strategiske fokus på at være drivende og førende inden for bæredygtig praksis i branchen.

Akvakultur og “den blå revolution” rummer et fantastisk potentiale til at bistå vores planet med at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling. Bæredygtig ansvarlighed får stadig større betydning for både kunder og forbrugere. Men da emnet bæredygtighed er bredt og svært at kvantificere er der brug for, at fisk- og skaldyrsbranchen bruger en benchmarking-metode til at definere og sammenligne “bæredygtige” og “ansvarlige” processer.

Bertrand Charron, redaktør af og forfatter til SeafoodIntelligence.com og forfatter til den nyligt offentliggjorte 2017-udgave af benchmark-rapporten ”Salmon Industry Transparency”, tilkendegav: “Selv om vi udgiver en bred vifte af benchmarking-rapporter over seafood- og akvakulturvirksomheder vil vi fortsætte med at udsende en individuel benchmarking-rapport om virksomheder inden for lakseopdræt og laksefoder. Denne specifikke branche har historisk set været udsat for særlig granskning fra medier og interessenter. Jeg tror, at denne benchmarking kan være gavnlig ikke blot for lakse- og fodervirksomheder, men også for seafood-branchen som helhed, da den generelt udviser en mindre grad af transparens.”

For BioMar er det det at være bæredygtig blevet et differentieringspunkt. BioMar har øget deres indkøb af alternative nye råvarer for at fremme bæredygtighedsprincippet. BioMar var den første fiskefoderproducent, der tilbød fiskefoder med alternative marine fedtsyrer fra meget bæredygtige mikroalger.

“Vi er stolte over at fremme dagsordenen for bæredygtighed inden for branchen. Det glæder os at være den første foderproducent, der tilbyder denne nye foderingrediens til vores kunder, samtidig med at vi sikrer stordriftsfordele. Vi tror, at AlgaPrime™ DHA vil være en vigtig bidragsyder til den fortsatte udvikling af lakseprodukter med den rette ernæringsmæssige profil”, sagde Jan Sverre Røsstad, Vice President og Head of Salmon Division i BioMar-koncernen.

Gennem partnerskabet med Aker BioMarine sikrer BioMar, at den krill, BioMar køber, er af højeste kvalitet og høstet bæredygtigt. Aker BioMarines helt transparente værdikæde har sikret dem MSC-certificering og en “A”-klassificering fra Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

“Bæredygtighed har altid været et centralt element i BioMar’s virke. Det er dog kun inden for de seneste år, at vi har set værdien af den kvalitative rapportering af det, vi har gjort, og hvad vi planlægger at gøre. Åbenhed og transparens er vigtigt for vores kunder og det er samtidigt et BioMar’s styrende principper”, sagde Carlos Diaz, CEO af BioMar-koncernen.

Bertrand Charron skrev i rapporten, at “mange ledere på C-niveau i seafoodbranchen ville være godt tjent med at læse deres [BioMar’s] rapport (sammen med rapporterne fra nogle få andre virksomheder som også har fokus på bæredygtighed) for at blive inspireret og begynde på at rapportere om bæredygtighed!”

BioMar indtager en forretningsstrategisk tilgang til emnet, fordi virksomheden er overbevist om, at en solid bæredygtighedspræstation er en forudsætning for at vinde kontrakter. BioMar oplever også, at det, at agere bæredygtigt, har en positiv indvirkning på de ansatte. “Mere end en tredjedel af medarbejderne hos BioMar har været ansat i virksomheden i over 15 år. Dette skal ses i lyset af, at vi sidste år øgede arbejdsstyrken med mere end 25 %”, sagde Carlos Diaz.

Benchmark-rapporten angiver, at BioMar har en “kan og skal-holdning” til bæredygtighed. Vidar Gundersen, Global Sustainability Director i BioMar-koncernen, forklarer, hvorfor dette er tilfældet: “Det er faktisk meget enkelt. Hvis vi ikke passer på oceaner, søer og skove, har vi ikke noget arbejde i morgen. I det værst tænkelige tilfælde har vi ikke engang en verden at leve i. Det er vores arv, det er vores fremtid, og det er vores ansvar”.