Akvakulturen bliver løfter op på det næste niveau gennem datadeling

28. september 2018

En ny innovativ software, som kan hjælpe med at optimere processer og herigennem mindske miljøpåvirkningen vil forhåbentligt snart være i stand til at give akvakulturen et boost. Det er målet med et nyt projekt, som nogle af de mest innovative virksomheder i den danske akvakultur har lanceret. Projektet kombinerer en høj grad af vidensdeling, bedre forskning og optimeret produktions opfølgning.

Akvakulturen udvikler sig til en mere og mere højteknologisk og videnstung branche i takt med, at den indhenter andre typer af dyreopdræt såsom svineproduktion. I øjeblikket kører der flere projekter som sigter mod, at speede denne proces op, herunder et spændende nyt projekt under Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP). GUDP-projektet sigter mod at udvikle et avanceret værktøj, der kan samle og behandle data fra hele akvakulturbranchen – herunder såvel fiskeopdrættere som leverandører – i en sikret cloud-database.

Over de sidste årtier har informationsteknologien gået gennem en kraftig udvikling, hvilket også er sandt for akvakulturindustrien, men kombinationen af disse to verdener er stadig i den spæde begyndelse.

GUDP-projektet sigter mod at kombinere IT og akvakulturen for at udvikle intelligente, brugervenlige og ikke mindst installationsvenlige værktøjer, som kan føre akvakulturen ind i en ny forbundet, ansvarlig og effektiv, og hermed også bæredygtig æra. – siger Paw Petersen, Adm. Direktør, Oxyguard International A/S.

Projektet ledes af Oxyguard International og bygger på bidrag fra de mest innovative firmaer i akvakulturbranchen såsom BioMar, Danish Salmon, AquaPri, Danaqua, Aller Aqua, Kongeåens Dambrug, DTU-Aqua og Københavns Universitet. En så høj grad af samarbejde og med så mange partnere, som der er tale om her, booster såvel udviklingen som brugen af softwaren. Det sikrer samtidigt at stort set alle dele af akvakulturen bliver taget med i betragtning under udviklingen af softwaren.

Softwaren vil bruge teknikker og koncepter som Big Data, Internet of Things (IoT) og maskinlæring til at behandle og lære af alle de data, som den bliver fodret med. Dette vil føre til forbedrede processer på farmene, optimeret forbrug af foder og ilt såvel som en lang række af andre ændringer, der alt i alt vil hjælpe med at reducere akvakulturens miljømæssige fodaftryk.

Ole Christensen, Vice President for BioMar’s EMEA-division siger: - for BioMar er målet at hjælpe vore kunder med at blive mere effektive og bæredygtige på en økonomisk fornuftig måde. Vores deltagelses i projekter såsom dette hjælper os med at effektuere vores strategi om at skabe bæredygtige innovationer i akvakulturen både i dag og i fremtiden.