Forbedring af EFICO Enviro 920 Advance

2. oktober 2018

Behovene ændrer sig, og vi følger med.

Stress fra varierende opdrætsforhold og højere grad af recirkulering stiller stadig større krav til foderets performance.

Vi tester og udvikler løbende vores fodertyper. På baggrund af de seneste resultater er EFICO Enviro 920 Advance blevet opgraderet, for fortsat at sikre fuld udnyttelse af foderet. EFICO Enviro 920 Advance har netop fået et højere niveau af unikke komponenter, som sikrer mere vækst og samtidig en endnu lavere foderkvotient.