Forbedring af EFICO Enviro 920 Advance

27. september 2018

Behovene ændrer sig, og vi tilpasser vores foder til de nye behov.

Stress fra varierende opdrætsforhold og højere grad af recirkulering stiller stadig større krav til foderets performance.

Vi tester og udvikler løbende vores fodertyper. På baggrund af de seneste resultater er EFICO Enviro 920 Advance blevet opgraderet ved at anvende den nyeste forskning, for fortsat at sikre fuld udnyttelse af foderet. EFICO Enviro 920 Advance har netop fået en højere andel af unikke ingredienser, som sikrer mere vækst og samtidig med en endnu lavere foderkvotient.