Stor interesse for BioMar Opdrættermødet 2018

9. februar 2018

Et alsidigt program trak rekord-mange opdrættere til BioMar Opdrættermødet i Billund.

Den 7. februar i Billund udtrykte Anders Brand-Clausen, administrerende direktør for BioMar A/S, indledningsvis sin glæde over at over 140 gæster havde takket ja til at komme til BioMar Opdrættermødet 2018 for at lade sig inspirere både fagligt og socialt. Han understregede vigtigheden af den indsats, som alle aktører i dansk akvakultur yder for udviklingen af erhvervet, ikke kun i Danmark, men over hele verden.

Niels Henrik Henriksen fra Dansk Akvakultur informerede om virussygdommen PRV-3, som meget aktuelt er konstateret i dansk regnbueørred, mens Anne Hjørngaard Lauritsen, salgskonsulent hos BioMar, berettede om specialfoderet Qardio, som i en årrække med succes har været anvendt til laks med PRV-1, og som BioMar A/S nu tilbyder i en tilpasset variant til brug i danske ørredopdræt for at lette sygdomspresset fra blandt andet PRV-3.

En række råvarer til produktion af fiskefoder er under hårdt pres, ikke mindst fiskemel og fiskeolie. Berthel Vestergaard, indkøbschef hos BioMar A/S, informerede om udbud og prisleje på råvarerne, og om, hvordan BioMar med baggrund i forskning og udvikling tester og udpeger nye, alternative råvarer, der er med til at holde receptprisen på et fornuftigt niveau alt imens foderet fortsat tilgodeser fiskenes ernæringsmæssige behov for god og sund vækst.

Richard le Boucher fra IMV Technologies berettede om produkter til opti¬mering af befrugtning af æg, om deres maskiner til ægsortering og til nedfrysning af sæd, og om den rådgivning, firmaet kan tilbyde i denne sammenhæng.

Mathis von Ahnen fra DTU Aqua i Hirtshals præsenterede resultater og erfaringer fra træflisfiltre til fjernelse afkvælstof fra afløbsvand, installeret på 3 Modeldambrug. Træflisfiltre kan integreres i plantelaguner og forsøgene viste, at de kan give en øjeblikkelig, stabil og omkostningseffektiv nitratfjernelse.

Claus Rom, direktør for Maximus og Sashimi Royal, hvor man i det nordjyske er begyndt at opdrætte fiskearten Yellowtail kingfish, fortalte om bevæggrundene til at opdrætte kingfish i Danmark og om de udfordringer, det medfører, når man starter opdræt af denne velsmagende og hurtigt voksende fiskeart i recirkulationsopdræt.

I sit indlæg om historiske milepæle i den traditionsrige familievirksomhed AquaPri gav direktør Henning Priess indblik i, hvor vigtigt det er at anvende gode råvarer og give dem merværdi ved at producere og udvikle sunde fødevarer af høj kvalitet. Han understregede vigtigheden af at gøre en indsats for at opdrættet fisk bliver modtaget positivt, også af de mest kritiske forbrugere.

Anders Falk Andreasen, BioFarm konsulent, har i 20 år besøgt og vejledt mange russiske fiskeopdrættere og derved samlet store og små oplevelser. Hans refleksioner og anekdoter fra dette store land blev afsluttet med en smagsprøve på den russiske nationaldrik, vodka.

Salgskoordinator Marianne Østergaard præsenterede BioMar's kundeportal, som BioMar's kunder i Danmark inden længe kan tage i brug for på ethvert tidspunkt på døgnet at foretage online bestillinger af foder, orientere sig om status på afgivne ordrer, bladre tilbage i ordrehistorikken, downloade følgesedler og fakturaer, mv.

Under Opdrættermødet blev der endvidere serveret smagsprøver på Sujiko rogn af danske havbrugsørreder, fra AquaPri, og på størkød fra Lyksvad Fiskefarm.

Stemningen var god og der blev ført mange intense samtaler fra start til slut.

Jesper Villadsen, salgschef for BioMar i Danmark, sagde afslutningsvis: - Jeg er glad for at erfare, at der blandt gæsterne var enighed om, at det var rejsen værd at tage til BioMar's årlige Opdrættermøde.

Stemningen var god under BioMar Opdrættermødet 2018 og der blev ført mange intense samtaler fra start til slut.