BioMar overgår forventninger om bæredygtighedsmål for råvarer

27. juni 2018

I juni 2018 offentliggjorde BioMar koncernen sin Bæredygtighedsrapport for 2017: Integrated Sustainability Report. Tre år tidligere end forventet har virksomheden opfyldt fire ud af fem af sine 2020-mål for råvarer. BioMar har besluttet at stille større krav til sig selv og har vedtaget nye 2020-mål.

BioMar's Integrated Sustainability Report er en omfattende bæredygtighedsrapport, som er i overensstemmelse med FN's Mål for Bæredygtig Udvikling og med GRI-retningslinjerne (Global Reporting Initiative). Rapporten giver et åbent og gennemsigtigt indblik i BioMar's aktiviteter. Den giver fuld gennemsigtighed over virksomhedens bæredygtighedsmål, men den omfatter også finansielle aktiviteter og vækstambitioner. Rapporten giver et grundigt indblik i, hvorfor og i hvor høj grad den bæredygtige akvakulturs fremtid er forbundet med sporbarhed og dataanalyser.

Traditionelt set er 80 % af den påvirkning, som fiskeopdræt har haft, kommet fra foderet. Størstedelen af den masseenergi, som strømmer gennem værdikæden, hidrører fra foderingredienserne og fremstilling af foder og er derfor af afgørende betydning for, at akvakulturen overordnet set udvikler sig på en bæredygtig, miljørigtig og socialt ansvarlig måde.

- I akvakulturen begynder bæredygtighed med foderet, og i BioMar er vi overbeviste om, at det er vort ansvar at vore kunder får leveret innovative, højt ydende foderløsninger med en stadig mindre miljøpåvirkning, siger Carlos Diaz, CEO for BioMar koncernen.

I 2015 satte BioMar sig ambitiøse mål for bæredygtighedsprofilen af sine råvarer ved at satse på anvendelse af certificerede produkter. Disse bæredygtighedsmål omfattede en 100 % certificering af al soyaprotein, krill og palmeolie og 70 % af alt fiskemel og fikseolie. Mens soyaprotein fortsat er på rette spor men endnu ikke er kommet i mål med 2020-målsætningen har alle andre råvarer indfriet eller tilmed overgået forventningerne. BioMar vil nu stille endnu større krav til sig selv ved at sætte sig som mål at fiskemel og fiskeolie i 2020 skal være 80 % certificerede.

- Bæredygtighed og ansvarlig indkøb er en vedvarende udfordring, som vi må tage op. Vi ønsker fortsat at være ledende i bæredygtighed, og derfor må vi sørge for at sætte endnu højere mål, der rækker ud over 2020-målene. Dermed kan vi komme op på nye højder, siger Carlos Diaz.

BioMar vil fortsætte med at engagere sig i at sætte bæredygtighed på dagsordenen. Ved udgangen af 2018 vil BioMar kunne fremvise en fuldstændig kilde-til-marked bæredygtighedsmåling af hele virksomhedens råvaresortiment. Denne omfattende beregningsmodel giver BioMar mulighed for at styre råvareindkøbene mod mere bæredygtige løsninger, og det vil give opdrætterne og akvakultur-værdikæden i bredere forstand mulighed for at få en større forståelse for bæredygtigheden af enhver råvare, som indgår i foder til akvakultur.