BioMar Group rapporterer en FIFO-kvotient på under 1

7. juli 2017

Fremskridt inden for innovativ teknologi, iværksat af BioMar, og et fiskeolie- og fiskemelsmarked med en høj prissætning gjorde det muligt for BioMar Group at nå en gennemsnitlig FIFO-kvotient (Fish-In:Fish-Out) på under en, hvad angår virksomhedens råvareforbrug i 2016, for første gang i firmaets historie. Det er et af de mange resultater, der blev afsløret i den årlige bæredygtighedsrapport, der udkom for nyligt.

BioMar Group udgav i dag sin årlige bæredygtighedsrapport. Sidste års rapport opnåede en "Top 5%"-status i Seafood Intelligences' uafhængige benchmarkingrapport, World's Top 100 Seafood Firms, inden for rapportering af bæredygtighed og gennemsigtighed. BioMar's bæredygtighedsrapport er i år tilpasset FN's mål for bæredygtig udvikling og omfatter resultaterne af en omfattende væsentlighedsvurdering foretaget af virksomheden i løbet af 2016.

BioMar har i flere år bestræbt sig på at indtage førstepladsen inden for forskning i alternative materialer til at erstatte fiskeolie og fiskemel inkl. planteproteiner og marine ingredienser som mikroalger. Nye alternative råvarer såvel som høje priser på fiskeolie og fiskemel i 2016 gjorde det muligt at formulere højtydende foder med en lav FIFO-kvotient til konkurrencedygtige priser. Dette års bæredygtighedsrapport viser et par af disse succeshistorier inkl. partnerskabet med Aker BioMarine inden for den bæredygtige høst af krill fra de lavere tropiske niveauer såvel som en artikel om nye kilder til marine omega-3'er.

Adm. direktør Carlos Diaz fra BioMar Group erklærer, at virksomheden vil fortsætte sin søgning efter innovative og bæredygtige løsninger på problemer, som branchen står over for, "selv om det er usandsynligt, at BioMar vil opnå så god en FIFO-kvotient hvert år på grund af konstant skiftende markedsforhold, er dette en væsentlig milepæl, der viser, at vi bevæger os fremad mod en branche, hvor bæredygtighed og højtydende alternativer til fiskeolie og fiskemel er tilgængelige og er ved at blive kommercielt levedygtige".

Bæredygtighedsrapporten angiver, at bæredygtighedsproblemer fortsat udgør kernen i BioMar's aktiviteter og fører til produktudvikling såvel som fokus på at minimere miljøpåvirkningen og understøtte menneskerettigheder. Men for at tilpasse interne ambitioner til eksterne forventninger har virksomheden valgt at gennemføre en omfattende væsentlighedsvurdering sammen med interessenter fra branchen.

"Bæredygtighed er et meget bredt emne, så det er af afgørende betydning for os at forstå, hvad bæredygtighed betyder for vores interessenter, og hvad de forventer af os. Vi har været ude og lytte til den verden, der omgiver os, og på baggrund af tilbagemeldingerne har vi udviklet en væsentlighedsmatrix, der vil styre vores bæredygtighedsdagsorden", forklarer Vidar Gundersen, global direktør for bæredygtighed hos BioMar Group, og han fortsætter:

"Det er af vital betydning for os at tilpasse os branchen såvel som den globale dagsorden for bæredygtighed. Vi har i år kigget grundigt på FN's mål for bæredygtig udvikling med særligt fokus på "liv under vand" og "liv på land" med henblik på ansvarlig tilvejebringelse af råvarer. Arbejdet inden for området bæredygtighed er en aldrig afsluttet bestræbelse på at tage hånd om verden omkring os og understøtte de fremtidige generationer. Vi skal ganske enkelt være ambitiøse, fordi det er den rigtige ting at gøre".