Ny dansk lov giver mulighed for flere havbrug

5. juni 2018

I starten af maj vedtog det danske Folketing en lov, der åbner muligheden for at der kan etableres havbrug i bl.a. Kattegat med en udledning af kvælstof og fosfor op til et miljømæssigt råderum på 800 tons kvælstof og 96 tons fosfor.

I forbindelse med vedtagelsen af Landbrugspakken aftalte et flertal i folketinget, at der er et miljømæssigt råderum i Kattegat på 800 tons kvælstof og 96 tons fosfor. 8. maj 2018 vedtog folketinget en lov, som giver miljø- og fødevareministeren ret til at indføre en kvælstofpuljeordning, der skaber større råderum for udledning af kvælstof fra bl.a. havbrug.  Det har åbnet muligheden for, at der kan etableres havbrug i bl.a. Kattegat med en udledning af kvælstof og fosfor på op til det miljømæssige råderum.

- Faktum er, at akvakulturen er én af de mest miljø- og klimavenlige animalske produktioner, vi har, siger Anders Brandt-Clausen, administrerende direktør i BioMar A/S. - Ved at øge produktionen i havbrug kan vi mindske presset på de vilde fiskebestande, mindske afhængigheden af import, skabe vækst og arbejdspladspladser i landdistrikterne og samtidigt tilskynde flere til at spise mere klimavenligt. Derfor er der i både EU og Danmark et politisk ønske om at øge produktionen i havbrug.

Alle danske havbrug er underlagt myndighedskontrol for at sikre, at de overholder de grænseværdier for udledning af bl.a. hjælpestoffer, som er indarbejdede i havbrugenes miljøgodkendelser.

Miljøstyrelsen havde 37 ansøgninger liggende fra virksomheder, som ønsker at etablere nye havbrug i Kattegat, da ansøgningsfristen udløb 1. april. De danske myndigheder er nu i gang med en godkendelsesproces og et kortlægningsarbejde, som bl.a. skal sikre, at nye havbrug placeres i områder, hvor der er mindst risiko for problemer med lakselus. Derfor vurderer danske forskere, at der ikke er stor risiko for, at lakselus fra havbrug vil udgøre en stor trussel for naturlige bestande af laksefisk.

- Det er positivt, at politikerne og branchen på denne måde kan samarbejde om, at bringe Danmarks position som førende indenfor udviklingen af akvakulturen endnu længere frem. Det bedste af det hele er endda, at der er stor efterspørgsel efter opdrættede fisk både i Danmark og på eksportmarkederne, så flere havbrug kommer sandsynligvis ikke til at påvirke priserne i negativ retning, siger Anders Brandt-Clausen.