Opdatering af tilførte mineraler i foder

Optimal helse, foderudnyttelse og vækst med minimal miljømæssig påvirkning er af størst betydning for BioMar. BioMar EMEA har opdateret indholdet af mineralske tilsætningsstoffer i al vores foder.

De essentielle mineraler som tilføres i alle fodertyper på BioMar EMEA-fabrikkerne er nu organiske komplekser med højere biotilgængelighed, i forhold til uorganiske salte.

Essentielle næringsstoffer er næringsstoffer, der kræves til en normal fysiologisk funktion. Essentielle næringsstoffer (mineraler, vitaminer, organiske syrer og aminosyrer) produceres imidlertid ikke i fisken og skal tilføres fra en fødekilde.

Adskillige essentielle mineraler er af stor betydning for såvel fiskenes ydelse som deres helbredstilstand. Ved at gøre mineralerne mere biotilgængelige for fiskene øges optagelsen. Dette forbedrer fiskenes immunsystem og minimerer opdrættenes miljøpåvirkning. Faktorer, som er af største vigtighed for BioMar.

Selv inden for kategorien af organisk bundne mineraler er der store variationer mellem de forskellige komplekser. Det mest biotilgængelige og stabile kompleks er glycinchelater. Glycinchelater har minimal interaktion med andre molekyler i tarmen og transporteres aktivt gennem tarmvæggene ud i cellerne. Inde i cellen nedbrydes chelaterne og mineralerne bliver tilgængelige for fordøjelsen.

Adskillige undersøgelser har vist, at brug af organisk bundne mineraler vil:

-        Øge optagelsen og fastholdelsen af mineralerne

-        Forbedre den individuelle mineraltilstand

-        Forbedre helbredstilstanden

-        Øge ydelsen

Hvis du har flere spørgsmål til denne nye opdatering, bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant.