Sofistikerede klækkeriprodukter til krævende fisk

29. juni 2018

Som svar på kundernes behov fås BioMar's LARVIVA- og INICIO Plus M-kvalitetsprodukter til fodring af de meget krævende fiskelarver og yngel nu i to specialiserede produktlinjer, som passer til de forskellige klækkeriers mål og strategier, samt i ny emballage. Desuden er BioMar's avlsfoder til marine fiskearter, der opdrættes i middelhavsområdet, blevet føjet til LARVIVA-serien.

BioMar's udvalg af yngelfoder omfatter produkter til en ernæringsmæssig velbalanceret start på livet for opdrættede fiskearter, som er meget krævende i de første livsstadier. - Indtil videre ved vi ud fra den feedback, vores kunder har givet os, og ud fra prøveresultater, at vores produkter giver enestående resultater, siger Joana Amaral, BioMar's produktchef for yngelfoder til det marine fiskesegment.

Den produktportefølje, der administreres af Joana, er særdeles egnet til klækkerier i middelhavsområdet, der producerer arter som f.eks. europæisk havbars, guldbrasen, ørnefisk og fladfisk som pighvar og søtunger. Den anbefales også til arter som f.eks. rensefisk, der i vid udstrækning bruges til bekæmpelse af fiskelus i lakseopdræt, og til krævende ferskvandsarter som f.eks. sandart og stør.

BioMar's portefølje af produkter til klækkerier omfatter det mikroindkapslede og granulerede LARVIVA-foder til larver og yngel samt INICIO Plus M-minipiller til lille, hovedsagelig marin, yngel.

Fra slutningen af juni 2018 vil BioMar's avlsfoder til middelhavsfiskearter, der tidligere var kendt som EFICO Genio 403 og 413, blive del af LARVIVA-serien af foder til klækkerier, under navnene LARVIVA Broodstock Maintenance og LARVIVA Broodstock Maturation. - Disse fodertyper er designet til at opfylde behovene hos klækkerier, hvad angår produktion af æg og larver af høj kvalitet. Og de fungerer ekstremt godt, siger Joana Amaral. - Avlsfoder er en naturlig del af vores foderudbud til klækkerier. Det giver god mening at integrere dem i LARVIVA-produktserien. Desuden giver de nye navne en klar ide om, hvad fodertyperne er beregnet til.

- Vi tilbyder nu en velbalanceret og velstruktureret serie med premium og standardprodukter, siger Joana, og fortsætter: - Ved at give anbefalinger til stadierne for larver/perioden efter fravænning og yngelstadier passer vores produkter til de varierende strategier for klækkerierne og er en hjælp til, at klækkerierne kan udpege de produkter, de har brug for.

Emballagen og produktetiketterne til BioMar's klækkeriprodukter er blevet re-designet. Rent visuelt er det nu nemmere at skelne mellem de forskellige produkter. Den nye emballage og de nye navne kommer på markedet fra slutningen af juni 2018. - I overgangsperioden, så længe vi stadig har produkter, som er blevet produceret før slutningen af juni 2018, på lager, kan vores kunder modtage en blanding af klækkeriprodukter i gammel og ny emballage, forklarer Joana. - Men produkterne indeni har selvfølgelig samme høje kvalitet uanset emballagen.

Joana bekræfter, hvor stolt hun er af den produktserie til klækkerier, som hun er ansvarlig for: – Produktserien er altid under løbende udvikling. Vi tester vores produkter, holder øje med markedet og vurderer dets fremtidige udviklinger, hvilket altid foregår i tæt samarbejde med klækkerierne og med ekstern samt BioMar's egen R&D. Men jeg er specielt stolt af vores mikroindkapslede første-fordrings foder til larver, LARVIVA ProStart. Nyudklækkede larver er så skrøbelige, at de kun kan fodres med sofistikerede fodertyper for at sikre, at de får de næringsstoffer, de har brug for. Og dette er LARVIVA ProStart fantastisk til. Jeg kan trygt sige, at LARVIVA ProStart den dag i dag er det bedste foder på markedet til disse livsstadier for krævende fiskearter.