Vellykket Nordic RAS workshop

20. oktober 2017

Der var overvældende stor interesse for 4. Nordic RAS workshop. BioMar var igen hovedsponsor for denne sammenkomst.

Den 4. internationale Nordic RAS workshop blev afholdt i Aalborg den 12. og 13. oktober 2017. Arrangørerne havde samlet et interessant og relevant program, hvor opdrættere, udstyrs- og serviceleverandører såvel som forskere præsenterede og drøftede den aktuelle udvikling, erfaringer og de seneste forskningsresultater indenfor opdræt i recirkuleringsanlæg.

Der var deltagere fra 24 lande i Syd- og Nordamerika, New Zealand, Australien, Mellemøsten og Europa. Ifølge arrangørerne var der overvældende interesse for at deltage i workshoppen, idet over 400 interesserede havde meldt sig for at få en af de i alt 224 pladser, så deltagerlisten var hurtigt fyldt op.

I sin åbningstale forklarede Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur, hvorfor Nordic RAS workshoppen er blevet et så attraktivt mødested. Recirkulationsopdræt er en relativt ny teknologi i fiskeopdræt. Da de danske modeldambrug blev taget i drift 2005-2006 var der ingen, der kunne forudse, at over 50 % af den danske ørredproduktion på land nu ville foregå i modeldambrug. I de lakseproducerende lande er RAS-teknologien af forskellige årsager også blevet en vigtig teknologi indenfor opdræt af smolt. Men RAS teknologien er endnu ikke fuldt udviklet og efterhånden kommer der ny viden, nye erfaringer og ny teknologi til. Her kommer Nordic RAS workshoppen ind som en platform, hvor der udveksles erfaringer og drages lære heraf, og hvor forskningen kan bidrage med ny viden om hidtil ukendte eller uoplyste faktorer. Her kan knyttes bånd til samarbejde mellem opdrætsbranchen og forskere og leverandører med tilknytning til RAS opdræt og, ikke mindst, mellem opdrættere fra alverdens lande.

BioMar var igen hovedsponsor for denne workshop om RAS-opdræt som Nordic Network on Recirculating Aquaculture Systems (Nordic RAS) og DTU Aqua inviterer til hvert andet år. Nordic RAS netværket blev grundlagt i 2011 og har til formål at koordinere og styrke forskning og udvikling af RAS opdræt i de nordiske lande. Alle med interesse for faget er velkomne til at blive medlem af Nordic RAS netværket.

BioMar var igen hovedsponsor for en succesfuld Nordic RAS workshop, der samlede deltagere fra hele verden.