Samarbejde i værdikæden omkring bæredygtighed

4. juli 2016

- Vi er overordentlig stolte over at kunne præsentere vores årlige Bæredygtighedsrapport. Den dokumenterer meget grundigt vores strategiske fokus på bæredygtighed og viser, hvordan vi samarbejder med vore partnere omkring bæredygtighed. Vi fremlægger ikke alene vore ambitioner, men også de resultater, vi hidtil har opnået i vore bestræbelser på at skabe en global akvakultur, der virkelig er bæredygtig. Og det sker med en tilgang, som omfatter hele opdrætsindustriens værdikæde, sagde Carlos Diaz, CEO for BioMar koncernen, da den nye rapport blev offentliggjort.

Carlos Diaz understregede, at BioMar sammen med samarbejdspartnere i værdikæden er besluttet på at have en proaktiv tilgang til bæredygtighed: - I BioMar har vi længe været overbeviste om, at denne proaktive vej er den bedste måde at tilgå emnet for hele erhvervet. Andre dele af erhvervet har derimod generelt set nok været mere reaktive. Vi ser nu en ændring, idet vore partnere i alle led af værdikæden nu også kan se, at der er et potentiale i at samarbejde omkring bæredygtighed, og at vi sammen faktisk kan få budskabet helt ud til forbrugerne via nye produktkoncepter.

Ifølge BioMar koncernens CEO er dette en meget positiv udvikling: - Den kendsgerning, at vi nu er i stand til at optimere foder med udgangspunkt i bæredygtighed, og at vi kan dokumentere dette gennem hele værdikæden, gør det lettere for vore kunder at få deres varer ind på det voksende marked for bæredygtige fødevarer. Herved kan de endelig få en positiv forrentning af deres investeringer i mere bæredygtige produktionsformer.

Carlos Diaz peger på vigtigheden af gennemsigtighed, nu da det begynder at går op for forbrugerne, at den fisk, de spiser, faktisk er produceret på et fiskeopdræt: - Vi bliver udfordret af medier, NGO'er og endda nogle myndigheder. Men overordnet set har vi en rigtig god historie, vi kan fortælle. Derfor må vi dokumentere og vise, hvad vi foretager os, for kun derved kan vi høste den værdi vi skaber.

BioMar's Bæredygtighedsrapport "Sustainability Report 2015" kan downloades her.

BioMar har verdens mest innovative og grønne foderfartøj i flåden: MS Høydal.