For femte år i streg opnår BioMar et gennemsnitligt FIFO-forhold på under 1:1

Stor brug af fiskeafskær og brug af nye ingredienser har gjort det muligt for BioMar at opnå et femårigt gennemsnit på 1:1 eller derunder i FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) for sit forbrug af råvarer. Det er ét af de mange resultater i den integrerede bæredygtighedsrapport for 2019, som blev udgivet 15. juni 2020.

 

”Da markedsforholdene er i konstant forandring syntes det usandsynligt at kunne opnå et flot FIFO-forhold hvert år. Men vi oplever, at fordi vi har forankret en bæredygtig tankegang i vores kultur, har vi kunnet opnå en imponerende milepæl og samtidig levere på vores regnskabsresultat”, sagde Carlos Diaz, CEO, BioMar Group. 

 

Bæredygtighed og innovation har længe været en grundpille hos BioMar. Selvom markedsforholdene for råvarer ændrer sig fra år til år, vil investeringer i innovation inden for alternative ingredienser kunne betale sig. Der er ikke noget slutpunkt for bæredygtighed og innovation, og da BioMar udelukkende beskæftiger sig med foder til akvakultur, afhænger virksomhedens succes af, at akvakulturbranchens fremtid er bæredygtig.

”Kun ved at indføre en bred vifte af nye ingredienser i bæredygtigt foder kan produkterne blive prismæssigt konkurrencedygtige, og vi kan opnå massemarkedets fordele. Vi ser en fremtid, hvor forbrugerne vil se fisk og skaldyr som det bæredygtige proteinvalg til gavn for planeten”, sagde Vidar Gundersen, Global Sustainability Director, BioMar Group. I år rapporterer BioMar i højere omfang om sine samfundsaktiviteter, da De Forenede Nationers (FN) Verdensmål for Bæredygtig Udvikling gør det klart, at bæredygtighed rækker ud over egne produkter og aktiviteter.

 ”Vi har altid været overbeviste om, at uddannelse og vidensudveksling er nøglen til langsigtet bæredygtig udvikling, og i år er vi stolte af at kunne tilføje vores resultater inden for disse områder i rapporten. Senere i år vil vi foretage en gennemgang af vores virksomheds-KPI’er for at sætte ambitiøse mål, som kan føre os endnu videre”, sagde Carlos Diaz.

Vidar Gundersen forklarer, hvorfor det er vigtigt at sætte ambitiøse mål for bæredygtig udvikling. ”Vi er på vej ind i det årti, som FN har tilegnet havforskning, og dette års rapport fremhæver vigtigheden af god forvaltning og varetagelse af vores have. Vi mener, at den brede indførelse af nye ingredienser spiller en vigtig rolle i at opnå dette. Vi bringer også gennemskuelighed og sporbarhed et skridt videre. Vores samarbejdspartner Orivo har for nylig introduceret en løsning til DNA-baseret autenticitet for havprodukter, som vi allerede har implementeret i vores kvalitetsprocedurer”.

I rapporten Creating a Sustainable Food Future (oprettelse af en bæredygtig fremtid for fremtidens fødevarer) har Instituttet for Verdens Ressourcer peget på bæredygtigt akvakulturfoder som én af de fem bedste løsninger. Derfor har BioMar sagt ja til at være en del af det rådgivende udvalg High-Level Panel for A Sustainable Ocean Economy sammen med FN, 14 regeringsledere og andre erhvervsledere.

BioMar introducerer dette års bæredygtighedsrapport med en markedsføringskampagne, som skal hjælpe med at fremme bæredygtig praksis og lette en bred indførelse af bæredygtigt foder i hele akvakulturbranchen.

 

Stor brug af fiskeafskær og brug af nye ingredienser har gjort det muligt for BioMar at opnå et femårigt gennemsnit på 1:1 eller derunder i FFDR (Forage Fish Dependency Ratio) for sit forbrug af råvarer. Det er ét af de mange resultater i den integrerede bæredygtighedsrapport for 2019, som blev udgivet 15. juni 2020.