BIOMAR'S EKSPERTER

En talentfuld gruppe af eksperter, der stræber efter at forbedre BioMar's innovative evner og udvikling.

En målrettet forsknings- og udviklingsorganisation

BioMar’s forsknings- og udviklingsorganisation er struktureret i 3 enheder med forskellige fokusområder. Enhederne har et tæt samarbejde for at sikre, at BioMar’s samlede forsknings- og udviklingsmål og -målsætninger bliver opnået. Hovedkontoret for BioMar’s forskning og udvikling ligger i Trondheim, Norge.

TEKNISKE AFDELINGER

Forbindelsen mellem videnskab og marked
Formålet

Grundig videnskab tilvejebringes af en stærk forsknings- og udviklingsorganisation, der leverer meget avanceret forskning om akvakulturfodere og sikrer, at vores foder indeholder de rigtige næringsstoffer og råvareniveauer. På trods af dette er grundig videnskab næppe tilstrækkeligt til at udvikle innovative foderløsninger. Forståelse af vores kunders behov er også et afgørende område, når målet er at levere fodere med topydelse. I denne sammenhæng er vores salgsteams og BioFarm-teams i permanent kontakt med markedet.
I krydsfeltet mellem forskning og udvikling og markedet har BioMar en struktur af tekniske afdelinger, der samler produktchefer under ledelse af tekniske direktører. På denne måde sikrer vi, at produktudvikling er baseret på både grundig videnskab og omhyggelig opmærksomhed på lokale markedsbehov.

Fokus

BioMar’s tekniske afdelinger fastlægger strategien for nye og forbedrede produkter i alle segmenter, definerer behovene, fokuserer på huller i viden i samarbejde med forsknings og udviklingsafdelingen og udfærdiger produktlanceringsstrategier i samarbejde med andre relevante afdelinger i BioMar, som salgs- og markedsføringsteams. Medlemmer af tekniske afdelinger tager også aktivt del i innovationsprocesser inden for forskning og udvikling og følger produktydelse i felten via kommercielle forsøg eller forsøg under kontrollerede forhold.

Produktchefer

Medlemmer af de tekniske afdelinger har en stærk teknisk baggrund og indsigt i forsknings- og udviklingsbestræbelser såvel som kundebehov. Teamet er derfor meget kompetent inden for alle akvakulturmæssige ernæringsområder og kan kommunikere nemt og hurtigt for at tilvejebringe de rigtige løsninger til vores kunder.
Produktchefer er ansvarlige for fortsat udvikling af vores eksisterende og nye produkter. De er en stærk lokal styrke, der sammenkæder markedsmuligheder og ny viden inden for og uden for BioMar.