f&u-faciliteter

Førsteklasses faciliteter dedikeret til at bringe akvakulturen fremad.

Dedikeret til innovation

R&D: Intro (item)

Velfungerende forsknings- og udviklingsfaciliteter er af fundamental betydning for at opnå pålidelige og nyttige testresultater, der med tiden kan verificeres og valideres. Resultater fra forsøg tilfører ny viden til udvikling af højtydende foderprodukter, og BioMar anser forsøg for at være værdifulde for vores kunder.

BioMar har en lang samarbejdshistorie med eksterne forskningspartnere, for at opnå de bedst mulige resultater, og siden 1992 er BioMars egne forsknings- og udviklingsfaciliteter blevet udvidet konstant.

BioMars Teknologicenter

R&D: BioMar Technology Centre (item)

BioMars Teknologicenter ligger i Brande i Danmark, og det er et pilotanlæg på størrelse med en tiendedel af en normal foderfabrik. Hovedformålet med enheden er at producere foder, der skal bruges i forskningsforsøg om ernæring. BioMars Teknologicenter er også stærkt involveret i test af nye råvarer og virkningen på den fysiske produktkvalitet, som f.eks. pilleholdbarhed, synkehastighed og afprøvning af procesteknologi.

BioMars Teknologicenter, der er designet som en minifabrik, har det samme udstyr som andre af BioMars produktionsanlæg, og det producerer hvert år mere end 600 forskellige typer foderkoder/testfoder til forskningsformål.

Forsøgscentre

Forsøg foretaget på BioMar’s faciliteter omfatter alt fra systematisk test af nye råvarer f.eks. angående deres fordøjelighed for forskellige fiskearter til sammenlignende ydelsesforsøg med forskellige fodertyper under en række forskellige abiotiske betingelser.

R&D: Feed Trials Units (item 1) Denmark

BioMars forsøgscenter i Hirtshals, Danmark

BioMars forsøgscenter i Hirtshals, Danmark, er et af de største privatejede forskningscentre i Europa inden for foder til akvakultur. Det indgår i det internationale forskningsmiljø placeret i den velkendte Nordsøen Forskerpark.

BioMars forsøgscenter i Hirtshals, der blev etableret i 1992, er til stadighed blevet udvidet og moderniseret for at opfylde kravene i forbindelse med test af foder til moderne fiskeopdrætsforhold, inkl. biosikkerhed, fiskevelfærd og miljøpåvirkning. Forsøgscenteret dækker et område på ca. 1.200 kvadratmeter og har en forsøgstankkapacitet på 219 tanke med 11 separate RAS-systemer plus fire tilbageholdelsesenheder. Mere end 16 forsøg kan afvikles samtidig. Der er sektioner optimeret til forskellige fiskestørrelser, arter og formål, og alle anlæg kan manipuleres til at opfylde et antal foruddefinerede forsøgsbetingelser.

Temperaturen kan styres mellem 6 ºC og 28 ºC, og takket være placeringen ved Nordsøens bred i fiskerihavnen i Hirtshals, har forsøgscenteret adgang til saltvand, hvilket også gør det ideelt til test på marine fiskearter.

BioMars forsøgscenter i Hirtshals ejes fuldt ud af BioMar.

R&D: Feed Trials Units (item 2) Chile

Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia), Chile

Aquaculture Technology Center Patagonia (ATC Patagonia) i Chile ligger 33 kilometer fra Puerto Montt, et sted ved floden Lenca. Dette kontraktforskningscenter inden for akvakultur blev oprettet i 2011, og det blev bygget med de højeste standarder for øje, hvad angår kvalitet, overvågning, kontrol og biosikkerhed. Senere, i 2015, blev det forbedret og optimeret yderligere, og det gør det til det mest komplette og moderne forskningscenter inden for akvakultur på den sydlige halvkugle.

ATC Patagonia dækker et område på 2,5 hektar med mere end 2.000 kvadratmeter under tag. Mere end 16 forsøg kan afvikles samtidig på ATC Patagonia. Alt bliver overvåget og kontrolleret i et recirkuleringssystem til forsøg i ferskvand og havvand. På denne måde kan der udføres forsøg ved at simulere hele produktionscyklussen i fiskeopdræt. Temperaturen kan reguleres mellem 3 ºC og 28 ºC. Miljøpåvirkningen og fiskevelfærd bliver håndteret ved at anvende høje standarder for biosikkerhed, vandbehandlingsanlæg og en række standardiserede forvaltningsprincipper.

BioMar har en ejerandel på 30 % i ATC Patagonia.

R&D: Feed Trials Units (item 3) Norway

LetSea, Norge

Forsøgscenteret LetSea i Norge ligger i Dønna amt i Nordnorge. Forsøgscenteret startede i 1996 og har siden da udviklet sig til at blive en vigtig bidragyder til forskningen i atlantisk laks, torsk og ørred.

LetSea har 112 forsøgshavbure og fire storskala forsknings- og udviklingslicenser i RAS-faciliteter til søs og på land til forsøg i saltvand, ferskvand og brakvand.

BioMar bruger LetSeas faciliteter til afvikling af foderforsøg i forbindelse med vores foderkoncepter hovedsageligt for atlantisk laks, men også ørred og stenbider.

BioMar har i flere år haft en aktiv ejerandel på 34 % i LetSea.

Ecuador

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador), Guayaquil, Ecuador

Aquaculture Technology Center Ecuador (ATC Ecuador) ligger i nærheden af Guayaquil og blev bygget i 2018.

ATC Ecuador er dedikeret til test af rejefoder og støtter udviklingen af rejefoder og rejeopdrætspraksisser på globalt plan.

ATC Ecuador er det mest avancerede system til undersøgelser af rejeernæring i Ecuador, med det nyeste udstyr. Det rummer adskillige recirkulationssystemer, der sikrer fuld kontrol over parametrene i løbet af testene. Med dette system kan der foretages evaluering af foder ved at simulere den komplette livscyklus inden for rejeproduktion.

Kontakt

Svend Jørgen Steenfeldt

Global Trial Unit Manager

Email sjs@biomar.com

Telefon +45 21 45 11 10