Overordnede mål for forskning og udvikling

BioMar har sat en række forskningsmål og -formål, som skal hjælpe med at realisere dedikationen til en bæredygtig og effetiv akvakultur-industri.

Forbedret produktydelse

BioMar bestræber sig konstant på at forbedre økonomien i akvakulturproduktion ved at forbedre produktydelsen. Foderomkostninger udgør f.eks. ofte 50-60 % af produktionsomkostningen for fisken, og derfor er foderydelsen et vigtigt konkurrenceparameter for BioMar.

RG&O: Overall R&D goals (item 1) Improved product performance

Forbedret produktydelse

BioMar bestræber sig konstant på at forbedre økonomien i akvakulturproduktion ved at forbedre produktydelsen. Foderomkostninger udgør f.eks. ofte 50-60 % af produktionsomkostningen for fisken, og derfor er foderydelsen et vigtigt konkurrenceparameter for BioMar.  

RG&O: Overall R&D goals (item 2) Improved growth...

Forbedret vækstrate og foderkvotient

Hovedydelseskriterierne, vi sigter mod, er vækst og foderudnyttelse. Foderkvotienten, defineret som mængden af foder, der behøves til at producere et kilo fisk, er også et vigtigt aspekt i forbindelse med miljøspørgsmål, f.eks. bæredygtighed.

RG&O: Overall R&D goals (item 3) Recipe optimisation

Opskriftsoptimering

Specialiseret software, der afbalancerer ernæring og kost, anvendes i vores fabrikker for at omsætte forsknings- og udviklingsviden til virkelighedens foder.

RG&O: Overall R&D goals (item 4) Sustainability

Bæredygtighed

Bæredygtige råvarekilder er hjørnestenen i udviklingen af akvakultur. Biomar bruger kun råvarer, der påviseligt kommer fra bæredygtige kilder, eller råvarer, der har en klar og defineret ambition om at blive certificeret som bæredygtige. BioMar’s udviklingsprogram for bæredygtighed, BioSustain, omfatter en vurdering af alle råvarer.

Andre fokusområder

RG&O: Other focus areas (item, text only)

Mens ovennævnte temaer fastlægger de overordnede mål, er der et antal forskellige temaer, der medtages i BioMar’s forsknings- og udviklingsprogrammer, da hvert af dem spiller en vigtig rolle i at gøre det muligt at udvikle akvakulturbranchen.

Fiskenes helbred er en af nøglerne til deres vækst og overlevelse og dermed det økonomiske resultat for fiskeopdrættere. Det indgår derfor som en integreret del af alle forsknings- og udviklingsprogrammer hos BioMar.

Et andet vigtigt tema i BioMar’s forsøgs- og udviklingsprogrammer er høstkvaliteten af fisk, hvad angår kødstruktur, smag og næringsværdi som menneskeføde. Dette har ført til adskillige banebrydende nyskabelser inden for foder.

Fodringsstrategier, der tager højde for de ernæringsmæssige behov hos forskellige fiskearter på forskellige stadier af deres livscyklus, indgår også som vigtige elementer af vores foderudviklingsarbejde.

Særlige forskningsprogrammer fokuserer på udviklingen af foder til nye arter inden for akvakultur. Der kommer til stadighed vigtige nyskabelser inden for foder til akvakultur.

Endelig er den fysiske kvalitet, hvad angår pillernes holdbarhed, binding af olie og synkehastigheden såvel som miljøydelse, andre aspekter, som er vigtige i BioMar’s forsknings- og udviklingsproces.