Opdræt af fisk uden vand?

ORBIT, BioMar’s foderlinje til opdræt medrecirkulation, er blevet et godt eksempel på, hvordan strikse miljøkrav kan føre til innovation.

I 1980'erne var det akvatiske miljø i Danmark alvorligt truet. Der var gentagne algeopblomstringer og fiskesvind fra lavvandede områder. Man sagde, at det skyldtes at der blev udledt for mange næringsstoffer, der stammede fra landbruget, men også fra akvakultur.

I de følgende årtier med stadig strammere miljøregler havde opdrætterne valget mellem at lukke deres opdræt eller tilpasse sig til nye fodertyper, foderstrategier og produktionsteknologier som f.eks. opdræt med recirkulation.

Det har ført til, at BioMar udviklede ORBIT, en specialfoderlinje til brug i opdræt med recirkulation, der har gjort det muligt at producere fisk med nedsat udledning af næringsstoffer til vandmiljøet og med væsentligt nedsat vandforbrug.

ORBIT er i dag en kommerciel succes på verdensplan for BioMar og det er det førende mærke inden for recirkulationsfoder over hele verden. I Chile, hvor ORBIT blev lanceret i 2015, blev det straks det mest solgte recirkulationsfoder på markedet.

Lakseopdrættere er i stigende grad ved at gå over til at producere smolt i recirkulerende anlæg, for bl.a. at nedsætte risikoen for lakselusinfektion, og også her har ORBIT vist sig at have et meget stort potentiale.

Det samme gælder for lande, hvor adgang til rent ferskvand bliver stadigt sjældnere, og hvor landbaseret fiskeproduktion i de kommende år bliver nødsaget til at udvikle og anvende produktionsteknikker med minimalt vandforbrug.

Det ligger ikke i kortene, at fisk eller skaldyr en dag kan opdrættes uden vand. Men vi bidrager til udviklingen af bæredygtig og effektiv akvakultur ved til stadighed at arbejde på at udvikle innovative foderløsninger med dobbelt fokus på en forbedret foderydelse og nedsat miljøpåvirkning.

Ørred RAS farm FREA A/S, Danmark