Er opdrættede fisk og skaldyr bæredygtige?Læs vores

Bæredygtig produktion af akvakulturprodukter drejer sig også om at foretage informerede valg.

Analyse af øko-effektivitet er blevet et uvurderligt værktøj for BioMar og andre aktører i akvakulturens værdikæde, der bekymrer sig om niveauet for bæredygtighed i deres produkter.

BioMar har altid fokuseret på at tage hensyn til miljøet. Vi har anvendt metoder og værktøjer som hjælp til at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores kunder ved f.eks. at levere et revolutionerende værktøj der er med til at fremme bæredygtig udvikling i vores branche og værdikæde.

Som led i vores BioSustain-program har BioMar, i samarbejde med BASF, udviklet Eco-Efficiency Manager som et af værktøjerne og en af metoderne til at måle og optimere produkternes bæredygtighed. Målet med denne model er at sammenligne hele spektret af miljømæssige og sociale påvirkninger, der kan tilskrives produkter og tjenester, for at være i stand til at vælge den mindst belastende løsning.

Med Eco-Efficiency Manager undersøger vi hele livscyklussen for et produkt eller en proces. Modellen afdækker også forbedringspotentialer i henseende til miljøpåvirkninger og omkostninger.

Eco-Efficiency Manager er sandsynligvis det mest omfattende værktøj til vurdering af bæredygtighed, der fås i dag. Det indsamler og baserer sig på velkendt metodik til miljøanalyse, som f.eks. livscyklusvurdering og omfatter CO2-fodaftryk.

Hos BioMar arbejder vi aktivt på at implementere øko-effektivitetsanalyse når vi optimerer foderrecepter. Ved at integrere den samlede miljøpåvirkning i de programmer, vi anvender til foderrecepterne, kan vores produktudviklere skabe foderløsninger, der ikke blot er optimeret i henseende til foderydelse og omkostninger, men også hvad angår miljøpåvirkning.

Den aktive anvendelse af øko-effektivitetsanalysen gør det muligt at identificere, hvordan ændringer i f.eks. foderrecepter eller andre processer kan forbedre bæredygtighed. Dette kan sammenlignes med de indvirkninger på omkostninger og produktydelse, som en receptændring også kan medføre.

Vi har udviklet værktøjet til at inkludere hele værdikæden i akvakultur, og det glæder os at se, at antallet af kunder og forretningspartnere, der benytter værktøjet, er konstant stigende.