Foder til sættefisk

Sandart (Sander Lucioperca)

Klar til næste livsfase

Intro - P.perch Fry (item)

Optimal fodring er af afgørende betydning for starten på alt nyt liv. LARVIVA serien af foder til larver og INICIO Plus serier af foder til yngel dækker alle ernæringsmæssige behov under de indledende udviklingsstadier fra larver til ungfisk, der forlader klækkeriet.

BioMar’s klækkerifoder dækker de særlige behov i mange forskellige slags klækkerier og fodringssystemer inden for produktion, lige fra de mere traditionelle tilgange til de meget tidlige fravænningsforløb med væsentlig udskiftning af levende foder.

Både LARVIVA og INICIO Plus foderserier til fisk indeholder Bactocell®* - et probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for dets dokumenterede virkning på reduktion af deformiteter i fiskelarver og yngel. Endvidere er Bactocell® videnskabeligt meget veldokumenteret for sin positive virkning på tarmsundhed og modstandsevne over for sygdom.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der er godkendt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet til at blive blandet i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation af reduceret forekomst af deformiteter på tværs af fiskearter.

Sættefiskefoder

Intro Plus MT

INTRO PLUS MT – Sættefiskene forberedes til voksenlivet

  • BioMar’s sættefiskefoder INTRO Plus MT er med til at styrke sættefiskene, så de er godt forberedt til de udfordringer, som den kan udsættes for i dens videre færd i fiskeopdræt.
  • INTRO Plus MT indeholder Bactocell®*, som er et veldokumenteret probiotikum, der reducerer deformiteter på tværs af fiskearter og B-WYSE™**, en udvalgt kombination af gærfraktioner fra udvalgte gærstammer.
  • Kombinationen af Bactocell® og B-WYSETM bidrager til at styrke fiskenes helbredstilstand og til at øge deres ydelsesparametre.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, som Europa Kommissionen har godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for at forekomsterne af deformiteter reduceres på tværs af fiskearter.

 **B-WYSETM (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts) er en gærbaseret funktionel ingrediens, der er udviklet af BioMar’s samarbejdspartner Lallemand Animal Nutrition.

Intro Plus MT
Pillestørrelser (mm) 1,5 - 1,9
Fordøjelig energi (MJ/kg) 18,4 - 17,5
Land Animal Products (f.eks. blodmel) Nej
Datablade Download
Anvendelse Sættefiskefoder