Kvalitetssikring i BioMar

Indkøb

For at sikre en optimal kvalitet på alle råvarer, anvender BioMar kun anerkendte leverandører som er vurderet og godkendt iht. vores kvalitetssikringssystem. Leverandørerne er bekendt med de gældende specifikationer og krav.

Råvarerne indkøbes på kontrakter. For råvarer af væsentlig betydning for kvaliteten af det færdige foder foreligger analyser, der er godkendt af BioMar, inden varen afsendes.

I forbindelse med modtagelsen, inspiceres råvaren af erfarne medarbejdere før de aflæsses. Prøver udtages til efterfølgende kontrol på BioMars laboratorium. Af hensyn til et evt. senere behov for at dokumentere kvaliteten af det anvendte produkt gemmes en prøve i BioMars arkiv. Chaufføren skriver under på, at lastbilen er rengjort i henhold til gældende regler.

Produktion

Computere i produktionen styrer og sikrer udvejning af råvarer i henhold til de fastlagte recepter. Foderet fremstilles på moderne udstyr, hvor alle processer løbende overvåges og registreres. Det giver mulighed for at gå tilbage i forløbet og få oplyst de specifikke parametre for den aktuelle produktion. Endvidere giver registreringerne mulighed for at gradvist at udvikle og optimere processerne til gavn for en stabil kvalitet.

BioMar arbejder efter fastlagte rutiner, som sikrer en stabil kvalitet af de færdige produkter og en høj grad af drifts- og dermed leveringssikkerhed. Rutinerne omfatter:

  • Vedligehold af bygninger, maskiner og andet udstyr
  • Rengøring
  • Skadedyrsbekæmpelse
  • Medarbejderuddannelse

Under produktionen af foderet udtages løbende prøver til kontrol på BioMars laboratorium. Kontrollen foregår efter fastlagte procedurer og betyder, at alle produkter er underlagt en række relevante analyser og undersøgelser før de frigives til salg.

Udlevering og distribution

Kun produkter, som er godkendt af kvalitetskontrollen frigives til udlevering fra lageret. Lageret styres efter et batchnummersystem, der sikrer at varerne udleveres i den rækkefølge de er produceret. Batchnummersystemet er opbygget således, at hver eneste vare eller variant heraf har sit eget nummer. Herved sikres, at det er præcist den rigtige vare, der udleveres.

BioMar benytter kun transportører, som er vurderet og godkendte efter vores kvalitetssikringssystem. Herved sikres at kunden modtager den rigtige vare i god og ubeskadiget stand på det aftalte tidspunkt.

Afvigelsesbehandling

Et effektivt system til behandling af afvigelser i processer og produkter, herunder reklamationer, er et væsentligt element i BioMars kvalitetssikringssystem. Systemet er bygget op i en indrapporteringsdel, en behandlingsdel og en forebyggelsesdel. Forebyggelsesdelen betyder, at der for alle afvigelser og fejl bliver taget stilling til mulighederne for at reducere risikoen for at hændelserne gentages. Det er grundlaget for et kontinuerligt arbejde med at sikre en høj og ensartet kvalitet i alle led.