P 3.0 Concept

Οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται συνεχώς.

Τι τροφές χορηγείτε στα ψάρια σας όταν οι τιμές των ψαριών είναι υψηλές ή όταν πρέπει να κρατήσετε το κόστος παραγωγής σε χαμηλά επίπεδα; Οι τιμές των ψαριών υφίστανται διακυμάνσεις και τα εκτρεφόμενα ψάρια πωλούνται σε διάφορες μορφές, π.χ. ολόκληρα, απεντερωμένα και σε φιλέτο.

P3 Concept (content)

Το P 3.0 Concept διασφαλίζει ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές πετυχαίνουν πάντα την επιθυμητή απόδοση, καθότι οι τροφές της BioMar είναι προσεκτικά βελτιστοποιημένες για διαφορετικούς τύπους προϊόντων ψαριών και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ P 3.0 CONCEPT

P3 Getting to know

Γνωρίζουμε τα ψάρια σε βάθος

Κάθε ψάρι είναι διαφορετικό. Ο καθορισμός των διατροφικών απαιτήσεων για διαφορετικά είδη ψαριών και για κάθε στάδιο της ζωής είναι το πρώτο βήμα για την σύνθεση της βέλτιστης τροφής.

P3 life cycle

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

Η γκάμα προϊόντων της BioMar καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όλου του κύκλου ζωής, από το αυγό μέχρι την εξαλίευση για τα ψάρια του γλυκού νερού αλλά και τα θαλασσινά ψάρια και τις γαρίδες.

P3 Amino acids

Αμινοξέα και πεπταία πρωτεΐνη

Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από 20 αμινοξέα. Τα ψάρια διασπούν τις πρωτεΐνες στα δομικά στοιχεία τους: ελεύθερα αμινοξέα και μικρού μήκους αλυσίδες αμινοξέων που ονομάζονται πεπτίδια. Τα ψάρια χρησιμοποιούν αυτά τα αμινοξέα για να συνθέσουν τις δικές τους πρωτεΐνες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

Τα αμινοξέα μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, όπως από ιχθυάλευρα, από ζωικά υποπροϊόντα ή φυτά. Αυτό που έχει σημασία για την χρήση μιας πρώτης ύλης είναι ο αριθμός των αμινοξέων που είναι διαθέσιμα στο ψάρι. Για την συμπλήρωση του κατάλληλου προφίλ αμινοξέων που χρειάζεται το ψάρι, η έλλειψη ενός αμινοξέος μπορεί να αντισταθμιστεί με μια επιπλέον πρώτη ύλη που διαθέτει το στοιχείο που λείπει. Το κατάλληλο προφίλ αμινοξέων καθορίζει την πιθανή απόδοση της τροφής και συνεπώς και του ψαριού.

Επιπλέον, εάν τα ψάρια απορροφήσουν τις πρωτεΐνες αλλά δεν είναι σε θέση να διασπάσουν τα δομικά στοιχεία τους (ελεύθερα αμινοξέα ή πεπτίδια), τα στοιχεία αυτά δεν θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ψαριού. Ως εκ τούτου, στις ιχθυοτροφές η πεπτικότητα των πρωτεϊνών είναι πιο σημαντική από τις πρώτες ύλες από τις οποίες προήλθαν.

Αυτό που χρειάζονται τα ψάρια είναι θρεπτικά συστατικά και όχι πρώτες ύλες. Για να διασφαλίσουμε την επιθυμητή απόδοση της τροφής και του ψαριού, είναι καθοριστικής σημασίας να καθορίσουμε το κατάλληλο προφίλ αμινοξέων και τα επίπεδα πεπταίας πρωτεΐνης κάθε πρώτης ύλης, καθώς και να διασφαλίσουμε το ιδανικό μείγμα πρώτων υλών που χρειάζεται το ψάρι.

P3 Digestible Energy

Πεπταία ενέργεια

Κατά την σύνθεση ιχθυοτροφών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα ενέργειας. Η ολική ενέργεια είναι το σύνολο της ενέργειας που περιέχεται σε μια τροφή. Όπως και στην περίπτωση των πρωτεϊνών, το ψάρι μπορεί να αφομοιώσει μόνο μια συγκεκριμένη ποσότητα ολικής ενέργειας στην τροφή μέσω της διαδικασίας της πέψης. Ένα σημαντικό τμήμα της ολικής ενέργειας δεν απορροφάται και αποβάλλεται μέσω των περιττωμάτων χωρίς να αποφέρει κανένα όφελος στο ψάρι.

Συνεπώς, κατά τον υπολογισμό της απόδοσης της τροφής, τα αποτελέσματά μας αναφορικά με την απόδοση θα είναι πιο ακριβή εάν λάβουμε υπόψη τα επίπεδα πεπταίας ενέργειας παρά την ολική ενέργεια. Η πεπταία ενέργεια είναι η ενέργεια που παραμένει στον οργανισμό μετά την αποβολή της μη πεπταίας ενέργειας μέσω των περιττωμάτων.

P3 Balance of performance

ΕΞΙΣΟΡΡΩΠΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η σωστή ισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων αμινοξέων και της διαθέσιμης ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την βελτιστοποίηση της χρήσης της πρωτεΐνης και για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης της τροφής και της ανάπτυξης του ψαριού.

Το P 3.0 Concept είναι ένα πολυεπίπεδο εργαλείο βελτιστοποίησης τροφής για τη σύνθεση της κατάλληλης τροφής που προσαρμόζεται στους στόχους της παραγωγής και στις ανάγκες της αγοράς.  Το εργαλείο αυτό ορίζει το κατάλληλο προφίλ αμινοξέων, τις διατροφικές απαιτήσεις του ψαριού και την πεπτικότητα της ενέργειας και των πρωτεϊνών στις πρώτες ύλες. Το P 3.0 Concept πετυχαίνει τη βελτιστοποίηση της τροφής έχοντας ως στόχο όχι μόνο ένα συγκεκριμένο FCR, αλλά και την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ FCR, SGR, και ορισμένων άλλων παραμέτρων, όπως HSI, VSI, δείκτη ευρωστίας [Condition Factor (K)] – που εξαρτώνται όλες από τους παραγωγικούς στόχους και τα τελικά προϊόντα-στόχους. Με άλλα λόγια, με το P 3.0 Concept μπορούμε να επηρεάσουμε περισσότερες παραμέτρους σε σχέση με την απόδοση ή την ποιότητα απ’ ό,τι στο παρελθόν.