ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ BIOMAR 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε αειφορικά προμηθευόμενες πρώτες ύλες, διακινούμενες από υπεύθυνους προμηθευτές.

S: Resp. sourcing (item 1) Our sourcing policy

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΣ

Ο Όμιλος BioMar οριοθετεί με προδιαγεγραμμένα κατώτατα όρια την προμήθεια υλικών, αν και μπορεί να εφαρμόζονται και επιπρόσθετες απαιτήσεις για συγκεκριμένες αγορές.

Η BioMar προμηθεύεται όλες τις πρώτες ύλες της από εγκεκριμένους και ελεγχόμενους προμηθευτές, σύμφωνα με τις διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου της BioMar, που περιλαμβάνουν ιχνηλασιμότητα, αειφορικότητα, ασφάλεια τροφίμων, συστήματα ποιότητας, και ηθική και περιβαλλοντική πολιτική. Όλοι οι προμηθευτές μας πρέπει να αποδέχονται τον Κώδικα Δεοντολογίας της BioMar.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ BIOMA

S: Resp. sourcing (item 2) Supplier Approval...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι προδιαγραφές για τους προμηθευτές πρώτων υλών της BioMar είναι βασισμένες στον Κώδικα Δεοντολογίας της BioMar και σε αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ομάδα Αναθεώρησης Προμηθειών της BioMar, σε συμφωνία με την Πολιτική Προμηθειών του Ομίλου BioMar.

Η BioMar έχει θεσπίσει μία Ομάδα Ελέγχου και Έγκρισης Προμηθευτών (ΟΕΕΠ) που είναι υπεύθυνη για όλες τις εγκρίσεις και τους ελέγχους των προμηθευτών, και για την διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των κοινών - για τις κατά τόπους εταιρίες της BioMar - πρώτων υλών και προμηθευτών, παγκοσμίως.

Η διακίνηση των πρώτων υλών είναι μέρος του συστήματος ελέγχου και έγκρισης προμηθευτών ΟΕΕΠ.

S: Resp. sourcing (item 3) Sourcing Review Group

Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ BIOMAR

Ο Όμιλος BioMar έχει ορίσει πολιτικές πάνω στις αειφορικές προμήθειες και έχει θεσπίσει τα σχετικά πρότυπα.

Οι πρώτες ύλες όπως και τα πρόσθετα και τα υπόλοιπα υλικά, αναλύονται και εκτιμώνται ως προς την αειφορικότητα και την κοινωνική ευθύνη.

Εργαζόμαστε με παγκοσμίως αναγνωρισμένα προγράμματα πιστοποίησης και εξειδικευμένα προγράμματα για τις υδατοκαλλιέργειες που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται από οργανισμούς προμηθευτών σε συνεργασία με ΜΚΟ και επίσημους φορείς.

Η BioMar παροτρύνει όλους τους προμηθευτές να υιοθετήσουν και να στηρίξουν τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτόν μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του προμηθευτή.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ