Από Ιχθυοκαλλιεργητές, Για τους Ιχθυοκαλλιεργητές 

60 χρόνια BioMar. Η οικογένεια Jøker είναι εκεί από την αρχή (video in English). 

τώρα και σε μικρότερο μέγεθος κόκκου

Powered by Partnership Driven by Innovation

Είμαστε καινοτόμοι στις ιχθυοτροφές υψηλής απόδοσης συμβάλλοντας  στην αειφορία της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας

Η BioMar παίρνει στα σοβαρά το στόχο της αειφορίας

7 Ιουλίου 2016

Η Έκθεση Αειφορίας (Sustainability Report) του ομίλου της BioMar για το 2015 περιγράφει τους φιλόδοξους στόχους καθώς και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής και αειφορικής παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας, με γνώμονα πάντα την αλυσίδα αξιών της.

 “Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Αειφορίας, η οποία τεκμηριώνει τον στρατηγικό μας στόχο, επικεντρώνοντας στην αειφορία αλλά και επιδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την αειφορία μαζί με τους συνεργάτες μας. Φανερώνουμε τόσο τις φιλοδοξίες μας, όσο και τα επιτεύγματα μας μέχρι τώρα, σκιαγραφούμε όμως και το μέλλον μιας πραγματικά βιώσιμης παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας με μια προσέγγιση που ενσωματώνει ολόκληρη την αλυσίδα αξίων του κλάδου” αναφέρει ο Carlos Diaz, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου BioMar.

 Ο Carlos Diaz επισημαίνει ότι η  BioMar, μαζί με τους εταίρους της στην αλυσίδα αξιών, ακολούθησε μια προληπτική προσέγγιση στην αειφορία “Εμείς στη BioMar εδώ και καιρό πιστεύουμε ότι το προληπτικό μονοπάτι στο οποίο βαδίζουμε είναι το σωστό για τη βιομηχανία, εκτιμώντας ότι η προσέγγιση της βιομηχανίας σε γενικές γραμμές ήταν μάλλον αντιδραστική. Η αλλαγή που βλέπουμε τώρα είναι ότι οι εταίροι μας, σε όλη την αλυσίδα αξιών, αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες συνεργασίας γύρω από την αειφορία, καθώς και το ότι καταφέραμε όλοι μαζί να φέρουμε το μήνυμά της στον τελικό καταναλωτή με νέα καινοτόμα προϊόντα βασισμένα στην αειφορική διαχείριση”.

  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου διακρίνει μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη: “Το γεγονός ότι πλέον μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τις συνταγές μας βασιζόμενοι στην αειφορία,  επιτρέπει στους πελάτες μας να προσδιορίσουν καλύτερα την θέση των προϊόντων τους στην αναπτυσσόμενη αγορά των αειφορικών προϊόντων και κατ’ επέκταση τελικά να επιτύχουν  θετική ανταπόδοση στις επενδύσεις με πιο βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.” Ο Carlos Diaz επισημαίνει την αναγκαιότητα της εταιρικής διαφάνειας σε μια εποχή που οι καταναλωτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τα ψάρια που τρώνε παράγονται από την υδατοκαλλιέργεια: “Είμαστε μια βιομηχανία που κρίνεται από τα κανάλια, από μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και από τις κρατικές αρχές, συνολικά όμως μπορούμε να σας διηγηθούμε μια πολύ καλή  ιστορία, έτσι λοιπόν πρέπει να τεκμηριώσουμε και να παρουσιάσουμε τι κάνουμε, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να απεικονίσουμε την αξία που δημιουργούμε”.

 Μπορείτε να κατεβάσετε την ¨Έκθεση Αειφορίας στην ιστοσελίδα www.biosustain.world (pdf file).

Η BioMar έχει στο δυναμικό της το πιο καινοτόμο και πιο «πράσινο» φορτηγό πλοίο τροφοδοσίας στον κόσμο - το MS Høydal.