ΣΕΙΡΑ EFICO KAPPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ

2 Μαΐου 2017

Η BioMar Hellenic διευρύνει τη σειρά προϊόντων τσιπούρας με τη σειρά EFICO Kappa, ένα αποτελεσματικό εργαλείο που αποκαθιστά το δυναμικό αύξησης και προφυλάσσει το ψάρι ενάντια σε έναν μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων στις συνθήκες εκτροφής.

Η τσιπούρα αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και αποτελεί ένα κύριο είδος για όλους τους παραγωγούς. Αυτοί οι παραγωγοί λοιπόν, αντιμετωπίζουν μια εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση, καθώς τα διάφορα παθολογικά προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο τους δείκτες απόδοσης και επιδρούν αρνητικά στην οικονομική απόδοση.

Πριν κάποια χρόνια η τσιπούρα εθεωρείτο «εύκολη εκτροφή» λόγω της ανθεκτικότητάς της και της έλλειψης παθολογικών προβλημάτων. Τώρα πια, όμως όχι. Την τελευταία δεκαετία η τσιπούρα αντιμετωπίζει έναν μεγάλο αριθμό παθολογικών θεμάτων τα οποία δημιουργούν
μεγάλη αβεβαιότητα στα μοντέλα πρόβλεψης της ανάπτυξης και καθιστούν την εκτροφή πραγματικά δύσκολη.

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο που να αποκαθιστά το δυναμικό ανάπτυξης της τσιπούρας και να προφυλάσσει το ψάρι ενάντια σε ένα μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων.

Ένα αποτελεσματικό εργαλείο
Πριν από τρία χρόνια, η BioMar κυκλοφόρησε ένα πρωτοποριακό νέο προϊόν για το λαβράκι: τη σειρά EFICO Kappa. Η σειρά EFICO Kappa για το λαβράκι, σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιήσει την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της μεταβολικής λειτουργίας, και με την διασφάλιση της μέγιστης διαθεσιμότητας των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών η οποία επιτυγχάνεται μέσω του προγράμματος ΕΝΑ2, που στοχεύει στην Ενισχυμένη Διατροφική Διαθεσιμότητα και Απορρόφηση, μαζί με το
εκτενώς τεκμηριωμένο Πρόγραμμα Απόδοσης .

Η σειρά EFICO Kappa είχε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας συνεχώς όλο και μεγαλύτερη αποδοχή από τους παραγωγούς και βελτιώνοντας την Συνολική Οικονομική Απόδοση του λαβρακιού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο συνδυασμός της αυξημένης ανάπτυξης, της βελτιωμένης αξιοποίησης και της μειωμένης θνησιμότητας, δημιουργεί μια σημαντική προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό, που μεταφράζεται σε ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους.

Σειρά EFICO Kappa για την τσιπούρα
Το EFICO Kappa για τo λαβράκι ήταν, και είναι, μια μεγάλη επιτυχία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα η γκάμα συμπληρώνεται με νέα προϊόντα Kappa, αυτή τη φορά για την τσιπούρα.

Ο ισχυρός συνδυασμός της ανοσοδιέγερσης και του βελτιωμένου ρυθμού αύξησης δημιουργεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο που αποκαθιστά το δυναμικό αύξησης της τσιπούρας και προφυλάσσει το ψάρι ενάντια σε ένα μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων.

Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι αναγκαία στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, και διαφοροποιούν τον παραγωγό που χρησιμοποιεί την σειρά EFICO Kappa καθώς του προσφέρουν, ένα σαφές όφελος στο να πετύχει το βέλτιστο Συνολικό Οικονομικό Αποτέλεσμα. Είναι σαφώς μία ωφέλιμη για όλους κατάσταση για τον κλάδο της παραγωγής τσιπούρας και θα δημιουργήσει νέες σχέσεις συνεργασίας, μεταξύ της BioMar και των παραγωγών σε όλη την περιοχή της Μεσογείου.

Η σειρά EFICO Kappa για την τσιπούρα θα είναι σύντομα διαθέσιμη στα ακόλουθα μεγέθη κόκκου: 3, 4.5 και 6 mm