Ο ΟΜΙΛΟΣ BIOMAR ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1 ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ FIFO

7 Ιουλίου 2017

Χάρη στις καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις της BioMar και στις υψηλές τιμές στην αγορά ιχθυελαίων και ιχθυαλεύρων, ο Όμιλος BioMar κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία του μέση τιμή κάτω του 1 στον δείκτη FIFO (Fish-In/Fish-Out) αναφορικά με τη χρήση πρώτων υλών το 2016. Το ενδιαφέρον αυτό στοιχείο αποκαλύπτεται, μεταξύ άλλων, στον ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Ο Όμιλος BioMar δημοσίευσε πρόσφατα τον ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability Report). Ο απολογισμός του προηγούμενου έτους κατάφερε να συμπεριληφθεί μεταξύ των κορυφαίων («Top 5%») στην κατάταξη που καταρτίζει η Seafood Intelligences στο πλαίσιο της ανεξάρτητης έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης των 100 μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ιχθυοπροϊόντων με τίτλο «World's Top 100 Seafood Firms in Sustainability Reporting and Transparency». Ο φετινός Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της BioMar ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της εκτενούς αξιολόγησης σημαντικότητας που διενήργησε η εταιρεία στη διάρκεια του 2016.

Βασική επιδίωξη της BioMar επί σειρά ετών είναι η ανάληψη ηγετικού ρόλου στον τομέα της έρευνας για την εξεύρεση εναλλακτικών πρώτων υλών με στόχο την αντικατάσταση των ιχθυελαίων και των ιχθυαλεύρων, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών πρωτεϊνών και συστατικών θαλάσσιας προέλευσης όπως τα μικροφύκη. Η εξεύρεση νέων εναλλακτικών πρώτων υλών, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των ιχθυελαίων και ιχθυαλεύρων το 2016, επέτρεψε την ανάπτυξη οικονομικά ανταγωνιστικών τροφών υψηλής απόδοσης με χαμηλό δείκτη FIFO. Στον φετινό Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσιάζονται ορισμένα από τα εν λόγω επιτυχημένα παραδείγματα, όπως μεταξύ άλλων η συνεργασία με την Aker BioMarine για την αειφόρο αλίευση κριλ από τα χαμηλότερα τροφικά επίπεδα και η δημοσίευση άρθρου σχετικά με τις νέες πηγές ωμέγα 3 λιπαρών οξέων θαλάσσιας προέλευσης.

Σε σχετική δήλωσή του ο CEO του Ομίλου BioMar, κ. Carlos Diaz, ανέφερε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την αναζήτηση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι «μολονότι αντίστοιχα θετικές τιμές στον δείκτη FIFO είναι απίθανο να επιτυγχάνονται από την BioMar σε ετήσια βάση λόγω των διαρκώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό ορόσημο και καταδεικνύει την πρόοδο που καταγράφουμε προς τη διαμόρφωση ενός κλάδου, όπου οι βιώσιμες και υψηλής απόδοσης εναλλακτικές λύσεις στη χρήση ιχθυελαίων και ιχθυαλεύρων θα είναι προσιτές και εμπορικά βιώσιμες».

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης μαρτυρά ότι τα ζητήματα αειφορίας συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της BioMar, αποτελώντας τη βάση αφενός για την ανάπτυξη των προϊόντων μας και, αφετέρου, για την εστίαση στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, με γνώμονα την ευθυγράμμιση των εσωτερικών φιλόδοξων στόχων της με τις προσδοκίες των εξωτερικών φορέων, η εταιρεία έχει επιλέξει να διενεργήσει εκτενή εξωτερική αξιολόγηση σημαντικότητας σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου.

«Το ζήτημα της αειφορίας είναι ιδιαίτερα ευρύ. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αειφορία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και ποιες είναι οι προσδοκίες τους από εμάς. Στο πλαίσιο αυτό, στραφήκαμε προς τον κόσμο σε μια προσπάθεια να αφουγκραστούμε τις απόψεις του και, με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που λάβαμε, καταρτίσαμε έναν πίνακα σημαντικότητας ο οποίος θα καθοδηγήσει το πρόγραμμά μας για την αειφορία», εξηγεί ο Vidar Gundersen, Global Sustainability Director του Ομίλου BioMar και συνεχίζει:

«Για εμάς, η εναρμόνιση με τον κλάδο και την ατζέντα για την παγκόσμια αειφορία έχει ζωτική σημασία. Φέτος το βάρος των προσπαθειών μας επικεντρώνεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που αφορούν τη "ζωή στο νερό" και τη "ζωή στη στεριά" για την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών. Η ενασχόληση με το πεδίο της αειφορίας είναι μια αέναη και αδιάκοπη προσπάθεια για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος και τη στήριξη των μελλοντικών γενεών. Οφείλουμε, λοιπόν, να είμαστε φιλόδοξοι πολύ απλά επειδή αυτό είναι το σωστό».