Αναβαθμίζοντας τα πρόσθετα ιχνοστοιχεία στις τροφές

Η βέλτιστη υγεία και η απόδοση σε συνδυασμό με τον ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι καθοριστικής σημασίας για την BioMar. Το Τμήμα ΕΜΕΑ της BioMar χρησιμοποιεί πλέον πρόσθετα ιχνοστοιχεία  νέας προέλευσης σε όλες τις τροφές μας.

Για την παροχή των απαραίτητων ιχνοστοιχείων, τα εργοστάσια του Τμήματος ΕΜΕΑ της BioMar χρησιμοποιούν πλέον οργανικά σύμπλοκα με υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα αντί για ανόργανα άλατα στην παρασκευή όλων των τροφών.

Τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά είναι σημαντικά για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά (ιχνοστοιχεία, οργανικά οξέα και αμινοξέα) δεν μπορούν να συντεθούν στον οργανισμό και πρέπει συνεπώς να προσληφθούν μέσα από τη διατροφή.

Τα ψάρια χρειάζονται διάφορα ιχνοστοιχεία τόσο για την απόδοσή τους όσο και για την καλή υγεία τους. Η αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας των απαραίτητων ιχνοστοιχείων που προσλαμβάνουν τα ψάρια αυξάνει και την απορρόφησή τους. Επιπλέον, βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα των ψαριών και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικής σημασίας για τη BioMar.

Ακόμη και στην κατηγορία των οργανικά δεσμευμένων ιχνοστοιχείων, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων συμπλόκων. Το πιο βιοδιαθέσιμο και σταθερό σύμπλοκο είναι το χηλικό σύμπλοκο γλυκίνης. Τα χηλικά σύμπλοκα γλυκίνης αλληλεπιδρούν ελάχιστα εντός των μορίων του εντέρου και μεταφέρονται ενεργά μέσω του εντερικού τοιχώματος στα κύτταρα. Μέσα στο κύτταρο, το χηλικό σύμπλοκο διασπάται και το ιχνοστοιχείο απελευθερώνεται με σκοπό τον μεταβολισμό του.

Διάφορες δοκιμές έχουν δείξει ότι η χρήση οργανικά δεσμευμένων μεταλλικών στοιχείων οδηγεί σε:

-          Αυξημένη πρόσληψη και διατήρηση των ιχνοστοιχείων

-          Καλύτερη ισορροπία των ιχνοστοιχείων στον οργανισμό

-          Βελτίωση της υγείας

-          Αύξηση της απόδοσης

Αν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με την παρούσα ενημέρωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας.