ΤΣΙΠΟΥΡΑ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

17 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσφατες έρευνες της BioMar επιβεβαιώνουν και επεκτείνουν τις γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της θερμοκρασίας στην απόδοση της τσιπούρας. Τα σχετικά ευρήματα πρόκειται να εφαρμοστούν σύντομα στις προτάσεις μας για τη διατροφή της τσιπούρας, στην ηλεκτρονική εφαρμογή χορήγησης τροφής της BioMar, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο εποχικό διατροφικό πρόγραμμα για την τσιπούρα.

- Η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας έχει άμεσες επιπτώσεις στις χημικές αντιδράσεις στον οργανισμό των ψαριών και άμεση επίδραση στην ποσότητα του διαθέσιμου οξυγόνου για τα ψάρια. Στο περιβάλλον της Μεσογείου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από τους 9 °C έως και πάνω από τους 30 °C, σε ορισμένες περιοχές. Αυτό φυσικά επηρεάζει την απόδοση της εκτροφής. Αυτός είναι ο λόγος που το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται επί σειρά ετών στο επίκεντρο της Ε&Α της BioMar, δήλωσε ο Γιάννης Καρακώστας, υπεύθυνος προϊόντων θαλάσσιων ειδών της BioMar EMEA.

Νέα, ενδελεχής έρευνα διεξάγεται επί του παρόντος στο Κέντρο Τεχνολογίας Υδατοκαλλιεργειών (ATC) της BioMar στο Hirtshals της Δανίας και εξετάζει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και της πεπταίας ενέργειας της τροφής στην απόδοση της εκτροφής λαβρακιού, τσιπούρας και πέστροφας. Τα αποτελέσματα που αφορούν την τσιπούρα είναι ήδη διαθέσιμα.

- Το 2012, αποτελέσματα δοκιμών κατέδειξαν ότι η ανάπτυξη των ψαριών είναι ανεξάρτητη από την πεπταία ενέργεια της τροφής, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο πρόσληψης ενέργειας και για ένα δεδομένο εύρος θερμοκρασιών. Οι νέες δοκιμές έχουν πιο ανεπτυγμένη δομή και περιλαμβάνουν ένα πιο εκτεταμένο εύρος θερμοκρασιών και επιπέδων πεπταίας ενέργειας της τροφής. Κατά συνέπεια, αποκομίζονται λεπτομερέστερες γνώσεις: ανεξάρτητα από το επίπεδο πεπταίας ενέργειας στην τροφή, υπάρχει σαφής διαχωρισμός ως προς την απόδοση της τσιπούρας μεταξύ των θερμοκρασιών από τους 16 °C και κάτω και των θερμοκρασιών από τους 20 °C και πάνω, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται τροφές χαμηλής ενέργειας, δήλωσε ο Γιάννης Καρακώστας.

Με βάση την υπόθεση ότι η επίδραση της θερμοκρασίας στον ρυθμό ανάπτυξης των ψαριών δεν εξαρτάται από το μέγεθος του ψαριού, η δοκιμή παρείχε τη δυνατότητα υπολογισμού των καμπυλών διόρθωσης τόσο για τον Ειδικό Ρυθμό Ανάπτυξης (SGR) όσο και για τον Συντελεστή Μετατρεψιμότητας της Τροφής (FCR). - Πράγματι, η εφαρμογή συντελεστών διόρθωσης ως προς τη θερμοκρασία στις καμπύλες για το FCR και το SGR, μας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε καμπύλες για τους πίνακες διατροφής οι οποίες ενισχύουν την ακρίβεια των διατροφικών προτάσεών μας, δήλωσε ο Γιάννης Καρακώστας.

Επίσης, από τις δοκιμές εξάχθηκε ένα ακόμη, εξαιρετικά ενδιαφέρον, πόρισμα: οι συντελεστές πεπτικότητας των διαφόρων συστατικών της διατροφής ποικίλλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι και το επίπεδο πεπταίας ενέργειας της εκάστοτε τροφής ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία.
- Αυτό συμβάλλει σημαντικά στο να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους η ανάπτυξη της τσιπούρας μειώνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες, δήλωσε ο Γιάννης Καρακώστας. - Ένα πρακτικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης κατά τους χειμερινούς μήνες, προτείνεται η χρήση συστατικών με υψηλότερη πεπτικότητα. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση τροφής με υψηλότερη αναλογία πεπταίας πρωτεΐνης / πεπταίας ενέργειας και χαμηλότερο συνολικό επίπεδο ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρακώστα, το σύνολο των δεδομένων που προέκυψαν από τη δοκιμή υποστηρίζουν πλήρως τα οφέλη των εποχικών διατροφικών προγραμμάτων, στα οποία η BioMar ενσωματώνει τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα:

– Η BioMar παρέχει τύπους τροφής που καλύπτουν τις ανάγκες των ψαριών κατά τη διάρκεια των διαφόρων εποχών του έτους. Μπορώ με περηφάνια να πω ότι διαθέτουμε ένα ολοκληρωμένο και καλά τεκμηριωμένο διατροφικό πρόγραμμα. Αυτό συνδυάζει τροφές υψηλής ενέργειας όταν επικρατούν βέλτιστες συνθήκες θερμοκρασίας, τροφή με ανοσοενισχυτικές ιδιότητες κατά τις περιόδους ραγδαίων μεταβολών (όπως π.χ. την άνοιξη και το φθινόπωρο), ενώ για τις συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας του νερού, στο πρόγραμμα προτείνονται τροφές χαμηλότερης ενέργειας που έχει αποδειχτεί ότι η απόδοσή τους είναι καλύτερη σε σχέση με τις τροφές υψηλότερης ενέργειας. Φυσικά, όσον αφορά την τσιπούρα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδικές τροφές για τις περιόδους έξαρσης της προσβολής από εκτοπαράσιτα, δήλωσε τέλος ο Γ. Καρακώστας.