Αναβαθμίζοντας την εφαρμογή BioMar Feeding Tool

Η εφαρμογή BioMarFeedingToolαναβαθμίστηκε και βελτιστοποιήθηκε πρόσφατα, προσφέροντας στους ιχθυοκαλλιεργητές τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει όσο το δυνατόν καλύτερα στον υπολογισμό και την προβλέψη των διατροφικών αναγκών που απαιτεί η μονάδα τους.

Η εξέλιξη των τροφών καθώς και τα εργαλεία και τα συστήματα τα οποία βασίζονται στις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις και έρευνες αποτελούν κοινή πρακτική για την BioMar.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της εφαρμογής BioMar Feeding Tool ευθυγραμμίζεται με αυτήν την προσπάθεια, δίνοντας έτσι καλύτερη αξία στους ιχθυοκαλλιεργητές που χρησιμοποιούν τις τροφές της BioMar. Μεταξύ άλλων η εφαρμογή BioMar Feeding Tool έχει βελτιστοποιηθεί για την πέστροφα που καλλιεργείται σε κλωβούς και έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί ακόμα καλύτερα ιχθυοκαλλιεργητές που απευθύνονται σε συγκεκριμένες αγορές όπως αυτή της Σουηδίας, της Φιλανδίας και της Ρωσίας.

 

Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει συστάσεις σχετικά με τη χρήση των τροφών της BioMar με αποτελεσματικό και εύληπτο τρόπο.

Η εφαρμογή  BioMarFeedingTool είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει συστάσεις σχετικά με τη χρήση των τροφών της BioMar με αποτελεσματικό και εύληπτο τρόπο.

 

Από το 2018, οι ιχθυοκαλλιεργητές των αγορών που εξυπηρετούνται από το τμήμα της BioMar EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) έχουν πρόσβαση σε αυτή την καινοτόμο διαδικτυακή εφαρμογή για τον υπολογισμό και τη πρόβλεψη των διατροφικών αναγκών μιας μονάδος. Η εφαρμογή BioMar Feeding Tool, επιτρέπει στους παραγωγούς να υπολογίζουν τους ρυθμούς σίτισης καθώς επίσης και την κατανάλωση των τροφών στην μονάδα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool αναπτύχθηκε κατόπιν εκτενών ερευνών και με βάση την εμπειρογνωμοσύνη της BioMar στο πεδίο των διατροφικών αναγκών των εκτρεφόμενων ψαριών καθώς και την πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία με τους πελάτες από την ίδρυση της εταιρείας το 1962. Το εν λόγω εργαλείο θα δώσει στους ιχθυοκαλλιεργητές τη δυνατότητα υπολογισμού των ημερήσιων ρυθμών σίτισης και πρόβλεψης της ανάγκης για τροφή για μια δεδομένη περίοδο σε μια δεδομένη μονάδα. Ο Michel Autin, Τεχνικός Διευθυντής του Τμήματος BioMar EMEA, εξηγεί:

 

"Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει συστάσεις σχετικά με τη χρήση των τροφών της BioMar με αποτελεσματικό και εύληπτο τρόπο. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να υπολογίζουν πιο αποτελεσματικά τον ημερήσιο ρυθμό σίτισης και να προβλέπουν την ποσότητα τροφής που πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη μονάδα τους σε μια συγκεκριμένη περίοδο, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της".

 

Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool είναι διαθέσιμη για τους ιχθυοκαλλιεργητές της αγοράς που εξυπηρετείται από το τμήμα BioMar ΕΜΕΑ (Ευρώπη Μέση Ανατολή και Αφρική) και είναι διαθέσιμο στις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ελληνικά, Τουρκικά, Γερμανικά, Δανικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Πολωνικά και σύντομα και στα Ρωσικά. Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool είναι συμβατή με όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

Το εργαλείο αυτό υπολογίζει τις ανάγκες σε τροφή για την ιριδίζουσα πέστροφα, το λαβράκι και την τσιπούρα και παράλληλα συνεχίζεται η έρευνα για την επέκταση της εφαρμογής ώστε να καλύψει περισσότερα είδη αλλά και τις νέες τροφές μας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα  και βασίζονται στο Ρ3 Concept της Biomar για βελτιστοποιημένη σύνθεση.

 

Η δημιουργία αξίας για τις επιχειρήσεις των πελατών μας είναι ένας από τους απώτερους στόχους μας. Εκτός από την προμήθεια κορυφαίων προϊόντων και διατροφικού σχεδιασμού, η BioMar στοχεύει στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού μέσω καινοτόμων υπηρεσιών. Η εφαρμογή BioMar Feeding Tool, είναι μία από τις υπηρεσίες που αλλάζουν τα δεδομένα προς αυτή την κατεύθυνση, τονίζει ο Michel Autin.

 

Ο Michel Autin ανέφερε επιπροσθέτως: - Οι ομάδες τεχνικών συμβούλων της BioFarm χαίρουν της εκτίμησης των πελατών, προσφέροντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε θέματα όπως η χρήση τροφής, ο διατροφικός σχεδιασμός, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, η βελτίωση των εγκαταστάσεων της μονάδας και η συμβουλευτική υποστήριξη για τη γενική διαχείριση της μονάδας. Η εφαρμογή  BioMar Feeding Tool αποτελεί μία δωρεάν υπηρεσία της BioFarm που προσθέτει επιπλέον αξία στις επιχειρήσεις των πελατών μας. Ελπίζουμε ότι οι ιχθυοκαλλιεργητές θα καλωσορίσουν την αναβαθμισμένη εφαρμογή μας και θα τους προσφέρει μία μικρή βοήθεια στην διαχείριση των μονάδων τους. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης στην περιοχή σας για να ανακαλύψετε όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής.