ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Στη BioMar είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ιχθυοτροφών με στόχο να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και αποδοτικό μέλλον για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η BioMar διαθέτει έναν πραγματικά παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό με άρτια εξειδικευμένους ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες. Η συμβολή μας στον τομέα της έρευνας έγκειται στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας σε υπερσύγχρονες ερευνητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Innov: A global research org. (item 1) Research ambitions

ΟΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Όταν η υδατοκαλλιέργεια ξεπέρασε την ελεύθερη αλιεία ως σημαντικότερη πηγή αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, ήταν μια σαφής ένδειξη της επιτυχίας του κλάδου. Η προφανής αυτή επιτυχία υπαγορεύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για καινοτομία και συνεχή ανάπτυξη. Αποστολή του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας μας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.
Πάγια και σταθερή επιδίωξη της BioMar είναι η βελτίωση της ικανότητάς της για καινοτομία. Μέσω των αδιάλειπτων και πρωτοφανών προσπαθειών που καταβάλλουμε στον τομέα της έρευνας, επιδιώκουμε τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων, των διαδικασιών και της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. Με γνώμονα την εκπλήρωση αυτού του σκοπού μας, στη BioMar έχουμε καθορίσει ένα σύνολο γενικών και ειδικών στόχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Innov: A global research org. (item 2) Our experts

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΑΣ

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της BioMar αποτελείται από μια ομάδα άρτια καταρτισμένων ειδικών με σπουδές στη διατροφή, τη χημεία και τη βιολογία. Το έργο της ομάδας υποστηρίζεται από τη μακροχρόνια παράδοση μιας στενής συνεργασίας με εξωτερικά ερευνητικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες καθώς επίσης και με την ενεργή συνεργασία των ιχθυοκαλλιεργητών.

Η παγκόσμια ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης έχει στενή επαφή με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και είναι σε θέση να ενσωματώνει στην διαδικασία Ε&Α τα αποτελέσματα της παραγωγής από ένα πλήθος διαφορετικών συνθηκών υδατοκαλλιέργειας με διαφορετικά είδη ψαριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Innov: A global research org. (item 3) Research facilities

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ

Η μακρά παράδοση της BioMar στο πεδίο των εμπορικών δοκιμών και τη συνεργασία με εξωτερικά ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα είναι ευρέως γνωστή. Είμαστε υπερήφανοι για την ανάληψη μακροχρόνιων δεσμεύσεων από κοινού με τους πελάτες και τους εταίρους μας στο πλαίσιο ποικίλων ερευνητικών έργων. Επιπλέον, στο επίκεντρο των επιχειρηματικών μας προσπαθειών και της επιχειρηματικής μας στρατηγικής βρίσκεται η διεξαγωγή σημαντικού αριθμού ελέγχων και δοκιμών στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Ε&Α της BioMar.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ