ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ BIOMAR

ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ BIOMAR ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ Ε&Α

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της BioMar διαρθρώνεται σε τρεις μονάδες, καθεμία από τις οποίες έχει διαφορετικούς τομείς εστίασης. Οι τρεις μονάδες βρίσκονται σε στενή συνεργασία με γνώμονα την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων Ε&Α της BioMar. Τα κεντρικά γραφεία του τμήματος Ε&Α της BioMar βρίσκονται στο Trondheim της Νορβηγίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ

Το τμήμα Ε&Α παρέχει τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία μέσω της άρτιας διεξαγωγής προηγμένων ερευνών σχετικά με τις τροφές για την υδατοκαλλιέργεια, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα προϊόντα μας περιέχουν τα κατάλληλα επίπεδα θρεπτικών συστατικών και πρώτων υλών. Εντούτοις, η εξαγωγή τεκμηριωμένων επιστημονικών στοιχείων δεν αρκεί για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων τροφών. Εξίσου ζωτικής σημασίας παράμετρος για τη διασφάλιση της παροχής ειδικά προσαρμοσμένων, κορυφαίας απόδοσης τροφών είναι η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα πωλήσεων και η ομάδα BioFarm βρίσκονται σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με την αγορά.
Στο κομβικό αυτό σημείο όπου η Ε&Α συναντά την αγορά, η BioMar έχει αναπτύξει μια δομή Τεχνικών Τμημάτων που συγκεντρώνει στους κόλπους της τους υπευθύνους σχεδιασμού προϊόντων (product managers) υπό την καθοδήγηση των τεχνικών διευθυντών (technical directors). Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε ότι η ανάπτυξη των προϊόντων βασίζεται τόσο σε τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία όσο και στην εστίαση στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

ΣΤΟΧΟΣ

Τα Τεχνικά Τμήματα της BioMar διαμορφώνουν τη στρατηγική ανάπτυξης νέων και βελτιωμένων προϊόντων σε όλα τα πεδία δραστηριοτήτων, καθορίζουν τις ανάγκες, επικεντρώνονται στην κάλυψη των κενών γνώσης σε συνεργασία με το τμήμα Ε&Α και καταρτίζουν τις στρατηγικές για την κυκλοφορία και την προώθηση προϊόντων σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα της BioMar, όπως τα Τμήματα Πωλήσεων & Marketing. Τα μέλη των Τεχνικών Τμημάτων συμμετέχουν επίσης ενεργά στις διαδικασίες καινοτομίας του τμήματος Ε&Α και παρακολουθούν την απόδοση των προϊόντων του κλάδου μέσω εμπορικών δοκιμών ή δοκιμών υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα μέλη των Τεχνικών Τμημάτων διαθέτουν άρτιες τεχνικές γνώσεις και βαθύτερη κατανόηση του τομέα της Ε&Α και των αναγκών των πελατών. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια ομάδα με υψηλή ειδίκευση σε όλους τους τομείς διατροφής του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η οποία είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα παρέχοντας τις κατάλληλες λύσεις στους πελάτες μας.
Οι Υπεύθυνοι Σχεδιασμού Προϊόντων (Product Managers) είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή ανάπτυξη των υφιστάμενων και νέων προϊόντων μας. Αποτελούν τον ισχυρό τοπικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των ευκαιριών της αγοράς και των νέων γνώσεων, εντός και εκτός της BioMar.