Προϊόντα πάχυνσης

ΚΡΑΝΙΟΣ (Argyrosomus regius)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Η σειρά προϊόντων πάχυνσης EFICO Sigma ειδικά σχεδιασμένη για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του κρανιού, δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα όσο αφορά την ανάπτυξη, την μετατρεψιμότητα και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Προκειμένου να αξιοποιήσουμε μέσω των τροφών μας όλη την «δυναμική» του κρανιού για σωστή υγιή ανάπτυξη, έχουμε μελετήσει εις βάθος τον ρόλο των αμινοξέων καθώς και τις ανάγκες σε βιταμίνες και τα έχουμε προσαρμόσει πάνω στις διατροφικές ανάγκες του κρανιού.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

EFICO Sigma 415

EFICO Sigma 415 – ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

  • Σχεδιασμένη για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού ανάπτυξης του κρανιού.

  • Εστιάζει στο επίπεδο και την ποιότητα των πρωτεϊνών, που έχουν μεγάλη σημασία για τον κρανιό.

  • Προσφέρει τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ απόδοσης και κόστους παραγωγής.

  • Όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά είναι προσαρμοσμένα ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός ψαριού που αναπτύσσεται ταχύτατα.
EFICO Sigma 415
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 – 8 – 10 - 12 – 15
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,3
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Προϊόν πάχυνσης