Προϊόντα πάχυνσης

ΚΡΑΝΙΟΣ (Argyrosomus regius)

Intro: Meagre grower (content)

Ο κρανιός (Argyrosomus regius) είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα εκτρεφόμενα είδη στη Μεσόγειο

Οι διατροφικές απαιτήσεις και η διατροφική συμπεριφορά του κρανιού διαφέρουν σε σχέση με άλλα είδη ψαριών της Μεσογείου,
όπως το λαβράκι και η τσιπούρα. Για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση, ο κρανιός έχει ανάγκη από ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα που πρέπει να καλύπτουν αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Η BioMar προσφέρει μια υπερσύγχρονη διατροφική λύση, ειδικά σχεδιασμένη για την εκτροφή του κρανιού.

Η τροφή MAXIOTM 2162 είναι η προτεινόμενη διατροφική επιλογή για την εκτροφή κρανιού όπου κύριοι στόχοι είναι η βέλτιστη κατάσταση υγείας και η μέγιστη απόδοση.

Αφού δοκιμάσαμε διαφορετικούς θρεπτικούς συνδυασμούς και συγκεντρώσαμε στοιχεία από δοκιμές που διενεργήθηκαν τόσο υπό ελεγχόμενες όσο και υπό φυσικές συνθήκες, δημιουργήσαμε την τροφή MAXIOTM 2162 ως βέλτιστη λύση για αυτό το ταχύτατα αναπτυσσόμενο είδος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα εξαιρετική κατάσταση υγείας.

Meagre grower: Maxio (product)

MAXIO 2162 – ΈΝΑ ΙΣΧΥΡΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΚΡΑΝΙΌ

  • Ειδικά επιλεγμένες πρώτες ύλες για βέλτιστη πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών

  • Υψηλή απόδοση τροφής χάρη σε έναν ιδανικά προσαρμοσμένο λόγο πρωτεΐνης προς ενέργεια

  • Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης

  • Χαμηλή μετατρεψιμότητα

  • Ενίσχυση της υγείας μέσω της χρήσης ενός καινοτόμου ανοσο-ενισχυτικού πακέτου

  • Ενίσχυση της υγείας των ψαριών με Bactocell®* και B-WYSETM**

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση
βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν τη μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών
**To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά
ανεπτυγμένο από τη Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.

Maxio 2162
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 12
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 - 16,7 - 17,1 - 17,4 - 17,4 - 17,4
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ