Προϊόντα πάχυνσης

ΚΡΑΝΙΟΣ (Argyrosomus regius)

Meagre grower: Maxio (product)

MAXIO 2162 – ΈΝΑ ΙΣΧΥΡΌ ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΡΕΦΌΜΕΝΟ ΚΡΑΝΙΌ

  • Ενίσχυση της υγείας μέσω της χρήσης ενός καινοτόμου ανοσο-ενισχυτικού πακέτου
  • Ειδικά επιλεγμένες πρώτες ύλες για βέλτιστη πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών

  • Υψηλή απόδοση τροφής χάρη σε έναν ιδανικά προσαρμοσμένο λόγο πρωτεΐνης προς ενέργεια

  • Υψηλός ρυθμός ανάπτυξης

  • Χαμηλή μετατρεψιμότητα

  • Περιέχει Bactocell®* & B-WYSE™**.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητά του να μειώνει δυνητικά τις δυσμορφίες σε διάφορα είδη ψαριών.
**B-WYSETM,: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

 

 

Maxio 2162
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4.5 - 6 - 8 - 10 - 12
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 - 16,7 - 17,1 - 17,4 - 17,4 - 17,4
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ