ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΝΙΟΣ (Argyrosomus regius)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

INTRO Plus MT Meagre GR_EN (container)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΟ

  • Προϊόντα ειδικά ανεπτυγμένα για την ενίσχυση του γόνου απέναντι στις προκλήσεις της υδατοκαλλιέργειας.

  • Περιέχει Bactocell®* & B-WYSE™**.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητά του να μειώνει δυνητικά τις δυσμορφίες σε διάφορα είδη ψαριών.
**B-WYSETM,: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

 

INTRO PLUS MT
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 - 1,9
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,0 - 17,3
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ