ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΚΡΑΝΙΟΣ (Argyrosomus regius)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

INTRO Plus MT Meagre GR_EN (container)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΝΟ

  • Προϊόντα ειδικά ανεπτυγμένα για την ενίσχυση του γόνου απέναντι στις προκλήσεις της υδατοκαλλιέργειαςΠεριέχει Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών.

  • Περιλαμβάνει το B-WYSETM*.

*B-WYSETM: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

INTRO PLUS MT
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 - 1,9
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 18,0 - 17,3
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ