ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΛΑΒΡΆΚΙ (Dicentrarchus labrax)

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Οι τροφές πάχυνσης BioMar της σειράς EFICO YM και EFICO Kappa ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες των ψαριών της πάχυνσης καθώς και τις ανάγκες των παραγωγών όσο αφορά τις διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας που έχουν να κάνουν με την περιοχή. Η σειρά προϊόντων EFICO YM εφαρμόζει την επαναστατική αντίληψη Performance Concept με στόχο τη σύνθεση ιχθυοτροφών με σταθερή απόδοση ως προς την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής, βασίζοντας την απόδοση στα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία (πεπταία ενέργεια και πεπταία πρωτεΐνη) και όχι στις ολικές τιμές τους. Η σειρά EFICO Kappa συνδυάζει το πρόγραμμα ENA2, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας & απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, με τη δοκιμασμένη αντίληψη του Performance Concept Η σειρά EFICO Kappa έχει «δημιουργήσει» ένα πολύ καλό όνομα και χαίρει ευρείας αποδοχής από τους παραγωγούς. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς οι σειρές προϊόντων EFICO Kappa και EFICO YM μπορούν να είναι διαθέσιμες σε δύο συ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ - ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΠΤΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EFICO Kappa 497

EFICO Kappa 497 - ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑ2

 • Προϊόντα με υψηλά επίπεδα ενέργειας σχεδιασμένα ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάπτυξη και η βέλτιστη αξιοποίηση σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του λαβρακιού.

 • Βελτιστοποιημένα με βάση το καινοτόμο πρόγραμμα ENA2, δηλαδή τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης και της ακεραιότητας του εντέρου μέσω της συνδυασμένης δράσης διαφορετικών λειτουργικών συστατικών.

 • Αναλογία πεπταίας πρωτεΐνης/ πεπταίας ενέργειας προσαρμοσμένη στο λαβράκι με στόχο τη μέγιστη ανάπτυξη.

 • Η καλύτερη επιλογή για ιχθυοκαλλιεργητές που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της παραγωγής τους.
EFICO Kappa 497
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17.25 – 18 – 18.25 – 18.25
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Βέλτιστη παραγωγή και υγιές έντερο
EFICO Kappa 498

EFICO Kappa 498 - ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑ2

 • Προϊόντα με υψηλά επίπεδα ενέργειας σχεδιασμένα ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ανάπτυξη και η βέλτιστη αξιοποίηση σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του λαβρακιού.

 • Βελτιστοποιημένα με βάση το καινοτόμο πρόγραμμα ENA2, δηλαδή τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης και της ακεραιότητας του εντέρου μέσω της συνδυασμένης δράσης διαφορετικών λειτουργικών συστατικών.

 • Αναλογία πεπταίας πρωτεΐνης/ πεπταίας ενέργειας προσαρμοσμένη στο λαβράκι με στόχο τη μέγιστη ανάπτυξη.

 • Η καλύτερη επιλογή για ιχθυοκαλλιεργητές που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της παραγωγής τους.
EFICO Kappa 498
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17.25 – 18 – 18.25 – 18.25
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Βέλτιστη παραγωγή και υγιές έντερο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ- ΜΕΣΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΠΤΑΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EFICO Kappa 477

EFICO Kappa 477 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑ2

 • Προϊόντα με μεσαία επίπεδα ενέργειας ειδικά σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του λαβρακιού με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 • Βελτιστοποιημένα με βάση το καινοτόμο πρόγραμμα ENA2, δηλαδή τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης και της ακεραιότητας του εντέρου μέσω της συνδυασμένης δράσης διαφορετικών λειτουργικών συστατικών.

 • Η αναλογία ΠΠ/ΠΕ έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του λαβρακιού.

 • Χρησιμοποιούν μεγαλύτερο εύρος δοκιμασμένων πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων πρωτεϊνών χερσαίων ζώων) για αυξημένο οικονομικό όφελος και βιωσιμότητα.
EFICO Kappa 477
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 – 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 - 17 - 17,25 - 17,25
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Μεσαίο επίπεδο ενέργειας και υγιές έντερο
EFICO Kappa 478

EFICO Kappa 478 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑ2

 • Προϊόντα με μεσαία επίπεδα ενέργειας ειδικά σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του λαβρακιού με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 • Βελτιστοποιημένα με βάση το καινοτόμο πρόγραμμα ENA2, δηλαδή τη βελτίωση της ικανότητας απορρόφησης και της ακεραιότητας του εντέρου μέσω της συνδυασμένης δράσης διαφορετικών λειτουργικών συστατικών.

 • Η αναλογία ΠΠ/ΠΕ έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του λαβρακιού.

 • Χρησιμοποιούν μεγαλύτερο εύρος δοκιμασμένων πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένων των μεταποιημένων πρωτεϊνών χερσαίων ζώων) για αυξημένο οικονομικό όφελος και βιωσιμότητα.
EFICO Kappa 478
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 - 17 - 17,25 - 17,25
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Μεσαίο επίπεδο ενέργειας και υγιές έντερο

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Sea bass Growers COMP (container) GR

EFICO Kappa 497 EFICO Kappa 498 EFICO Kappa 477 EFICO Kappa 478
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 – 4,5 – 6 - 8 3 – 4,5 – 6 - 8 3 – 4,5 – 6 – 8 3 – 4,5 – 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17.25 – 18 – 18.25 – 18.25 17.25 – 18 – 18.25 – 18.25 16,5 - 17 - 17,25 - 17,25 16,5 - 17 - 17,25 - 17,25
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes No Yes No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Βέλτιστη παραγωγή και υγιές έντερο Βέλτιστη παραγωγή και υγιές έντερο Μεσαίο επίπεδο ενέργειας και υγιές έντερο Μεσαίο επίπεδο ενέργειας και υγιές έντερο