ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΛΑΒΡΆΚΙ (Dicentrarchus labrax)

Η ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Maxio

Απογειώνοντας την ανάπτυξη

Τα προϊόντα MAXIOTM έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν στους εκτροφείς βέλτιστα αποτελέσματα ως προς τις παραμέτρους παραγωγής και στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας όταν οι τιμές των ψαριών στην αγορά είναι υψηλές.

Η σειρά MAXIOTM είναι μια ισχυρή λύση που επιτρέπει στους  ιχθυοκαλλιεργητές να  μπορούν να ταΐσουν εντατικά, μεγιστοποιώντας την παραγωγή, όταν οι συνθήκες της αγοράς  το απαιτούν.

Η σειρά MAXIOTM είναι μια ουσιαστική λύση για τη μέγιστη ανάπτυξη της βιομάζας. Στις τροφές της σειράς MAXIOTM, ο συνδυασμός πεπταίας πρωτεΐνης και πεπταίας ενέργειας βελτιστοποιείται έτσι ώστε το κόστος της τροφής να είναι λογικό, η μετατρεψιμότητα χαμηλή και ο ρυθμός ανάπτυξης εξαιρετικός.

Η σειρά MAXIOTM περιλαμβάνει εκδοχές του εδραιωμένου πακέτου ENA2

Efico

Η αποτελεσματική λύση

Τα προϊόντα EFICO είναι μια αποδοτική λύση που δίνει στους  ιχθυοκαλλιεργητές τη δυνατότητα ελέγχου των οικονομικών αποτελεσμάτων της εκτροφής τους σε δύσκολες συνθήκες αγοράς.

Στόχος της σειράς EFICO είναι να εξασφαλίζει προσιτό κόστος τροφής όταν οι τιμές των ψαριών στην αγορά είναι χαμηλές. Η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής είναι βασικός παράγοντας για να παραμείνει επικερδής η επιχείρηση. 

Στόχος της σειράς EFICO είναι να εξασφαλίζει προσιτό κόστος τροφής και λογικό κόστος παραγωγής. Η πεπταία πρωτεΐνη και η πεπταία ενέργεια στις τροφές EFICO συνδυάζονται για τη βελτιστοποίηση των τροφών με στόχο ένα σχετικά χαμηλό κόστος τροφών και χαμηλό συντελεστή μετατρεψιμότητας . Χρησιμοποιώντας μια ευρεία γκάμα πρώτων υλών με καινοτόμο τεχνολογία στη σύνθεση των προϊόντων της σειράς EFICO,  η BioMar μεριμνά για την αυξημένη απόδοση τόσο στις τροφές όσο και στην παραγωγή της εκτροφής.

Η σειρά EFICO περιλαμβάνει εκδοχές του εδραιωμένου πακέτου ENA2

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Comparison table GR_EN

Maxio 4097 Maxio 4098 Efico 4077 Efico 4078
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17,1 - 17,3 - 17,6 - 17,6 17,1 - 17,3 - 17,6 - 17,6 16,5 - 16,9 - 17,2 - 17,2 16,5 - 16,9 - 17,2 - 17,2
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Yes No Yes No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download Download Download Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η αποτελεσματική λύση Η αποτελεσματική λύση