ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Χέλι (Anguilla anguilla)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Intro - Eel Growers (item)

Οι τροφές πάχυνσης για το χέλι σχεδιάζονται έχοντας υπόψη έναν μόνο σκοπό: την βέλτιστη απόδοση.
Έχοντας ως βάση τα τελευταία ευρήματα στην διατροφή του χελιού και χρησιμοποιώντας τις καλύτερες και υψηλής πεπτικότητας πρώτες ύλες, δημιουργούμε τροφές οι οποίες πετυχαίνουν χαμηλούς δείκτες μετατρεψιμότητας. Δίνεται επίσης μεγάλη έμφαση στην γεύση της τροφής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη πρόσληψη τροφής και κατά συνέπεια οι υψηλοί δείκτες ανάπτυξης.
Το χαμηλό επίπεδο απεκκριμάτων/αποβλήτων (αναλόγως πάντα του μεγέθους του βιοφίλτρου του Κλειστού Κυκλώματος) σημαίνει στην ουσία ότι έχουμε λιγότερες απώλειες θρεπτικών συστατικών και άρα, έχουμε καλύτερη ανάπτυξη για περισσότερα ψάρια, μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγή.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

DAN-EX 2848

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΧΕΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

  • Βασίζεται στην η πιο εμπορική σειρά τροφών πάχυνσης για το χέλι.

  • Με βελτιωμένη συνταγή για σταθερή απόδοση.

  • Η ιδανική τροφή για χέλια μεσαίου μεγέθους.
DAN-EX 2848
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 20,7
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Κύριο προϊόν πάχυνσης
DAN-EX 2748

Κορυφαία απόδοση

  • Αξιοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες πρώτες ύλες.

  • Σχεδιάστηκε με βάση τα τελευταία ευρήματα σχετικά με τη διατροφή του χελιού, επιτυγχάνει την καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης.

  • Ιδανικό για την εντατικοποίηση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση του κόστους ανά κιλό παραγόμενου ψαριού.
DAN-EX 2748
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 2
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 21,1
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Υψηλή απόδοση

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Eel Growers COMP (container) GR

DAN-EX 2848 DAN-EX 2748
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 2
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 20,7 21,1
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Κύριο προϊόν πάχυνσης Υψηλή απόδοση