ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

Χέλι (Anguilla anguilla)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

DAN-EX 2848

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΧΕΛΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

  • Βασίζεται στην η πιο εμπορική σειρά τροφών πάχυνσης για το χέλι.

  • Με βελτιωμένη συνταγή για σταθερή απόδοση.

  • Η ιδανική τροφή για χέλια μεσαίου μεγέθους.
DAN-EX 2848
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 21,3
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Κύριο προϊόν πάχυνσης
DAN-EX 2748

Κορυφαία απόδοση

  • Αξιοποιεί τις καλύτερες διαθέσιμες πρώτες ύλες.

  • Σχεδιάστηκε με βάση τα τελευταία ευρήματα σχετικά με τη διατροφή του χελιού, επιτυγχάνει την καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης.

  • Ιδανικό για την εντατικοποίηση της παραγωγής και την ελαχιστοποίηση του κόστους ανά κιλό παραγόμενου ψαριού.
DAN-EX 2748
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 2
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 21,9
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Υψηλή απόδοση

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Eel Growers COMP (container) GR

DAN-EX 2848 DAN-EX 2748
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 2
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 21,3 21,9
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Κύριο προϊόν πάχυνσης Υψηλή απόδοση