ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΕΛΙ  (Anguilla anguilla)

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Intro - Eel Starters (item)

Τα προϊόντα για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των γυαλόχελων. Τα προϊόντα περιέχουν υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, ισορροπημένα προφίλ αμινοξέων και λιπαρών οξέων, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Χάρη στην ειδικά σχεδιασμένη σύνθεσή της, η σειρά DAN-EX για ιχθύδια, επιτυγχάνει βέλτιστη μετατρεψιμότητα και ανάπτυξη καθώς και υψηλή επιβίωση.
Τα προϊόντα για τα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της BioMar όχι μόνο βελτιστοποιούν τους δείκτες απόδοσης των γυαλόχελων, αλλά συμβάλλουν και στην αύξηση της κερδοφορίας της παραγωγής.
Η παραγωγική μας διαδικασία δίνει μεγάλη έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά καλής ποιότητας με καλά βαθμονομημένα μεγέθη και απουσία σκόνης. Τα φυσικά χαρακτηριστικά καλής ποιότητας βοηθούν στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιεινού υδάτινου περιβάλλοντος για τα γυαλόχελα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DAN-EX 2352

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΟΧΕΛΑ

  • Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και πεπταίας ενέργειας.

  • Μορφοποιημένο σε μικρούς κόκκους, με αποτέλεσμα λιγότερη σκόνη και αποτελεσματικότερη σίτιση.

  • Το κατάλληλο προϊόν για την γρήγορη και υγιή αύξηση των γυαλόχελων.

DAN-EX 2352
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,5 - 0,8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19,2 - 20,1
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για γυαλόχελα
DAN-EX 2650

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΙΧΘΥΔΙΑ

  • Αυξημένα επίπεδα ενέργειας για την ταχεία αύξηση των ιχθυδίων του χελιού.

  • Αυξημένη αξιοποίηση της τροφής, υψηλή οικονομία.
DAN-EX 2650
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,1 - 1,3
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 20,8
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για ιχθύδια

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Eel Starters COMP (container) GR

DAN-EX 2352 DAN-EX 2650
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,5 - 0,8 1,1 - 1,3
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19,2 - 20,1 20,8
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για γυαλόχελα Τροφή για ιχθύδια