ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΧΕΛΙ  (Anguilla anguilla)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

DAN-EX 2352

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΟΧΕΛΑ

  • Υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης και πεπταίας ενέργειας.

  • Μορφοποιημένο σε μικρούς κόκκους, με αποτέλεσμα λιγότερη σκόνη και αποτελεσματικότερη σίτιση.

  • Το κατάλληλο προϊόν για την γρήγορη και υγιή αύξηση των γυαλόχελων.

DAN-EX 2352
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,4 - 0,8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19,2 - 20,5
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για γυαλόχελα
DAN-EX 2650

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΙΧΘΥΔΙΑ

  • Αυξημένα επίπεδα ενέργειας για την ταχεία αύξηση των ιχθυδίων του χελιού.

  • Αυξημένη αξιοποίηση της τροφής, υψηλή οικονομία.
DAN-EX 2650
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,1 - 1,3
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 20,8 - 21,4
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για ιχθύδια

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Eel Starters COMP (container) GR

DAN-EX 2352 DAN-EX 2650
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 0,4 - 0,8 1,1 - 1,3
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 19,2 - 20,5 20,8 - 21,4
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Τροφή για γυαλόχελα Τροφή για ιχθύδια