Σε επιφυλακή για την μέγιστη οικονομία στην εκτροφή σας!

ΤΣΙΠΟΥΡΑ 

Sparus aurata

ΔΙΑΙΤΕΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

Η καλλιέργεια της τσιπούρα (Sparus aurata) είναι ευρέως διαδεδομένη στην Μεσόγειο. Από το ξεκίνημα της σύγχρονης καλλιέργειας της τσιπούρας, η BioMar ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας τροφών με ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφική απόδοση και στο συνολικό οικονομικό όφελος των παραγωγών. Η BioMar προσφέρει μία γκάμα τροφών οι οποίες καλύπτουν όλο τον βιολογικό κύκλο της τσιπούρας: από το στάδιο της λάρβας, της πάχυνσης μέχρι και των γεννητόρων. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες των ψαριών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης καθώς και στις διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας που απαντώνται στην Μεσόγειο.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΡΟΦΗ

Έχει σημασία το να διαλέξεις τη σωστή τροφή για την δική σου μονάδα και το δικό σου παραγωγικό πρόγραμμα.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Οι τιμές των πρώτων υλών και των εκτρεφόμενων ψαριών παρουσιάζουν διακυμάνσεις για διάφορους λόγους. Όταν αυξομειώνονται και το κόστος και τα έσοδα, είναι ζωτικό το να μπορεί ο παραγωγός να επιλέξει προϊόντα που του παρέχουν το καλύτερο συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα – προϊόντα που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες.

Προσαρμόζοντας την σύνθεση, τον τύπο και το επίπεδο χορήγησης της τροφής, μπορούμε να προσφέρουμε ένα μοναδικό σύστημα υποστήριξης, τεκμηριωμένο πέρα από κάθε σύγκριση : το μοντέλο της Βέλτιστης Οικονομικής Απόδοσης. Ο πελάτης καθορίζει τους στόχους απόδοσης και η BioMar προσαρμόζει τη στρατηγική επιλογής του προϊόντος έτσι ώστε να ταιριάξει με τις απαιτήσεις.

ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

Η γκάμα προϊόντων της BioMar καλύπτει τις ειδικές ανάγκες όλου του κύκλου ζωής, από το αυγό μέχρι την εξαλίευση για τα ψάρια του γλυκού νερού αλλά και τα θαλασσινά ψάρια και τις γαρίδες.

Ξεκινώντας με τη σειρά τροφών LARVIVA για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς και με έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τροφών γόνου, προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία τροφών μετάβασης και τροφών πάχυνσης που αναπτύχθηκαν για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των συγκεκριμένων ειδών σε διάφορες συνθήκες εκτροφής.

Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικά εμπλουτισμένες τροφές γεννητόρων, που προετοιμάζουν τους γεννήτορες για να δώσουν αυγά της καλύτερης ποιότητας και έτσι να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αρχή του νέου κύκλου.

ΒΙΟΡΥΘΜΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η ιδέα της ΒιοΡυθμικής σίτισης βοηθά την επίτευξη των βέλτιστων παραγωγικών αποτελεσμάτων, όταν ο ρυθμός αύξησης, ο συντελεστής μετατρεψιμότητας και η επιβίωση είναι τα πιο σημαντικά μέρη της εικόνας. 

Για βελτιστοποιημένη απόδοση, η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας πρέπει να μεγιστοποιηθεί σε όλο τον κύκλο της παραγωγής. Έχει σημασία το να επιλέξει κανείς μία τροφή που διατηρεί την όρεξη του ψαριού σε υψηλά επίπεδα, ανεξάρτητα από περιβαλλοντικές μεταβολές, όπως η θερμοκρασία και οι συνθήκες φωτισμού. Επιπλέον, είναι ζωτικό το να επιλέξει κανείς μία τροφή με ένα επίπεδο ενέργειας που είναι στενά προσαρμοσμένο στο δυναμικό ανάπτυξης κάθε σταδίου της εκτροφής. Και είναι εξίσου σημαντικό το να εφαρμόζεται ένα βέλτιστο πλάνο σίτισης, εξασφαλίζοντας ότι η ποσότητα τροφής που απαιτείται μέρα με τη μέρα για την επίτευξη των στόχων της παραγωγής, είναι διαθέσιμη στο ψάρι.

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Νοιαζόμαστε για την υγεία των ψαριών, τα οικονομικά του ιχθυοκαλλιεργητή, και την εικόνα του υγιεινού τροφίμου, που αξίζει στα εκτρεφόμενα ψάρια και στην οποία στηρίζεται όλη η βιομηχανία.
Η BioMar στοχεύει στο να προσφέρει μία γκάμα λειτουργικών τροφών, αποτελεσματικών ενάντια στα σοβαρότερα παραγωγικά προβλήματα, καλύπτοντας όλο τον παραγωγικό κύκλο, για ένα μεγάλο αριθμό εκτρεφόμενων ειδών.

Η έρευνά μας σε ένα είδος πολύ συχνά σχετίζεται με ένα άλλο είδος. Αυτό εφαρμόζεται ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας των ψαριών, όπου οι λειτουργικές τροφές τείνουν να βρίσκουν εφαρμογή σε ένα ευρύτερο φάσμα ειδών σε σχέση με τις τροφές ανάπτυξης. 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ

Η σειρά Ιχθυοτροφών για εκκολαπτήρια θαλασσινών ψαριών είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των προνυμφών των ψαριών, του γόνου και των γεννητόρων. Η γκάμα των προϊόντων για εκκολαπτήρια περιλαμβάνει μια ομάδα υψηλής απόδοσης και μια ομάδα από κλασικά προϊόντα για την εκτροφή των προνυμφών και των νεαρών ψαριών για να ταιριάζουν στους στόχους και τα πρωτόκολλα παραγωγής του κάθε εκκολαπτηρίου. Υψηλής ποιότητας τροφές γεννητόρων, τόσο για τις περιόδους συντήρησης όσο και για την ωρίμανση, καθώς και μια δίαιτα εμπλουτισμού για τα ροτίφερα και την αρτέμια, ολοκληρώνουν το πακέτο των προϊόντων.

ΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΈΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

INTRO PLUS MT - ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τα προϊόντα INTRO Plus MT αποτελούν την πλήρη σειρά της BioMar για την προπάχυνση που συνεισφέρει σε μια ιδανική αρχή και ενισχύει τα ιχθύδια για βελτιωμένη απόδοση στα μεταγενέστερα στάδια.
Τα INTRO Plus MT βοηθούν στην ενίσχυση των ψαριών προετοιμάζοντάς τα να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ιχθυογεννητικού σταθμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανοιχτού περιβάλλοντος των κλωβών.
Περιέχουν Bactocell®*, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών, καθώς και B-WYSE™**, έναν προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων συγκεκριμένων στελεχών μαγιάς.
Ο συνδυασμός του Bactocell®* και του B-WYSE™** συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών ** To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά ανεπτυγμένο από την Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Η σειρά προϊόντων EFICO YM καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών κατά το στάδιο της πάχυνσης καθώς και τις ανάγκες των παραγωγών όσο αφορά τις διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας

Η σειρά προϊόντων EFICO YM εφαρμόζει την επαναστατική αντίληψη Performance Concept με στόχο τη σύνθεση ιχθυοτροφών με σταθερή απόδοση ως προς την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τροφής, βασίζοντας την απόδοση στα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία (πεπταία ενέργεια και πεπταία πρωτεΐνη) και όχι στις ολικές τιμές τους.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της αγοράς οι σειρές προϊόντων EFICO Kappa και EFICO YM μπορούν να είναι διαθέσιμες σε δύο συνθέσεις: με ή χωρίς Μεταποιημένες Ζωικές Πρωτεΐνες (ΜΖΠ)

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΆΧΥΝΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Οι λειτουργικές σειρές προϊόντων προπάχυνσης και πάχυνσης INICIO Forte και EFICO Forte, είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους παραγωγούς τσιπούρας να περιορίσουν τις τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν όταν τα ψάρια βρίσκονται εκτεθειμένα σε «εχθρικό» περιβάλλον και συγκεκριμένα, σε αιματοφάγα εκτοπαράσιτα. Η INICIO Forte και η EFICO Forte μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Η σειρά τροφών Qardio M της BioMar συνδυάζει τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) μέσω μιας βελτιστοποιημένης σύνθεσης που περιλαμβάνει επιπλέον βιταμίνες, ειδικά συστατικά και δραστικά μικροσυστατικά. Οι σειρές τροφών INTRO Qardio M και EFICO Qardio M είναι σχεδιασμένες να βοηθούν τα ψάρια στη διατήρηση της ανάπτυξης και της καλής τους υγείας κατά τη χειμερινή περίοδο, ενισχύοντάς τα ουσιαστικά. Με τον τρόπο αυτό, είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την επακόλουθη περίοδο ταχείας ανάπτυξης, όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ BIOMAR

ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
P&S: Retention Technology (item, L pic.)

Η τροφή για τις υδατοκαλλιέργειες είναι ένα συμπυκνωμένο πακέτο θρεπτικών συστατικών και ενέργειας σχεδιασμένο για να παρέχει γρήγορη, υγιή και οικονομικά αποτελεσματική ανάπτυξη, και κορυφαίας ποιότητας τελικό προϊόν.

Μέσα από το πρόγραμμα Τεχνολογίας Θρεπτικής Διατήρησης της BioMar (BRT, BioMar Retention Technology), μάθαμε ότι οι συνθήκες επεξεργασίας κατά την παραγωγή της τροφής έχουν μία πολύ ισχυρή επίδραση στην δομή και τα φυσικά χαρακτηριστικά της τροφής.

Το BRT εστιάζει ειδικά στη διατροφή μέσα από την τεχνολογία επεξεργασίας. Το πακέτο γνώσης του BRT εξασφαλίζει ότι παίρνουμε το μέγιστο δυναμικό απόδοσης από την κάθε συνταγή μας.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Sea Bream Targeted - Functional (item)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ

EPlus - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ

Η σειρά EFICO Plus είναι σχεδιασμένη να ενισχύει την φυσική αντοχή και άμυνα των ψαριών πριν από «σχεδιασμένες» ή αναμενόμενες περιόδους στρες. Η σειρά EFICO Plus περιέχει επιπλέον ποσότητα βιταμινών καθώς και διάφορα ισχυρά ιχνοστοιχεία, και είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προετοιμάσει και να προσαρμόσει τα ψάρια σε δύσκολες στρεσογόνες περιόδους όπως: διαχείριση/διαλογή, θερμοκρασιακές μεταβολές, μεταφορά ψαριών κτλ.

ΣΕΙΡΑ INICIO FORTE ΚΑΙ EFICO FORTE – ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ

Οι λειτουργικές σειρές προϊόντων προπάχυνσης και πάχυνσης INICIO Forte και EFICO Forte, είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους παραγωγούς τσιπούρας να περιορίσουν τις τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν όταν τα ψάρια βρίσκονται εκτεθειμένα σε «εχθρικό» περιβάλλον και συγκεκριμένα, σε αιματοφάγα εκτοπαράσιτα. Η INICIO Forte και η EFICO Forte μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά προτίμηση από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

SEABREAM: TARG. SOL. INTRO

INTRO PLUS MT

Τα INTRO Plus MT βοηθούν στην ενίσχυση των ψαριών προετοιμάζοντάς τα να εγκαταλείψουν την ασφάλεια του ιχθυογεννητικού σταθμού και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ανοιχτού περιβάλλοντος των κλωβών.

Περιέχουν Bactocell*, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών, καθώς και B-WYSE™**, έναν προσεκτικά επιλεγμένο συνδυασμό κλασμάτων συγκεκριμένων στελεχών μαγιάς.

Ο συνδυασμός του Bactocell* και του B-WYSE™** συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας και των παραμέτρων της απόδοσης του γόνου.

*Το Bactocell είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών

** To B-WYSE™ (Συνεργιστικά Εκχυλίσματα Πλήρους Μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο με βάση τη μαγιά ανεπτυγμένο από την Lallemand Animal Nutrition σε συνεργασία με την BioMar.