ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΣΙΠΟΎΡΑ (Sparus aurata)

FINESTA – Η ΤΡΟΦΉ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΦΊΝΟ ΧΡΏΜΑ

Finesta intro GR_EN (content)

Οι σύγχρονες ιχθυοτροφές για τσιπούρα υδατοκαλλιέργειας είναι μελετημένες για να καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και υγιή ανάπτυξη. Ωστόσο, στην τσιπούρα του ιχθυοτροφείου συμβαίνει να μην συναντά κανείς όλα τα ελκυστικά χρώματα της άγριας τσιπούρας.

Η BioMar, βάσει αποτελεσμάτων δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες που πραγματοποίησε σε συνεργασία με ιχθυοκαλλιεργητές, δημιούργησε τη σειρά FINESTA, μια τροφή πάχυνσης που κάνει πιο έντονο το χρώμα του δέρματος της τσιπούρας πριν από τη συγκομιδή. Ζωντανεύοντας ακόμη περισσότερο τα χρώματα των ψαριών, η σειρά FINESTA επιδιώκει να αυξήσει την αξία για τους
ιχθυοκαλλιεργητές.

Download handout

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

SMARTCARE FORTE

Προστατέψτε ότι πολυτιμότερο έχετε

  • Σειρά προϊόντων προπάχυνσης και πάχυνσης, με ειδική σύνθεση για τη μείωση της επίδρασης των στρεσογόνων περιόδων στην παραγωγή της τσιπούρας, όπως κατά την εισαγωγή του γόνου στους κλωβούς.

  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής ή σε συγκεκριμένες περιόδους στρες.

  • SmartCare FORTE 3023: Περιέχει LAPs.

  • SmartCare FORTE 3024: Δεν περιέχει LAPs.
SMARTCARE FORTE
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,5 - 1,9 - 3 – 4,5 - 6
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17,7 - 16,8 - 15,4 - 15,7 - 16,3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 3 pages pdf
SMARTCARE FOCUS 2006

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΡΕΣ

  • Το SMARTCARE FOCUS 2006 θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για 4-6 εβδομάδες πριν από τη χειμερινή περίοδο και 2-3 εβδομάδες την άνοιξη, για την προετοιμασία των ψαριών για τη δύσκολη χειμερινή περίοδο και τη γρήγορη ανάπτυξή τους κατά τη θερινή περίοδο, αντίστοιχα. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείται πριν από «σχεδιασμένους» έντονους χειρισμούς στη μονάδα εκτροφής.

  • Εξειδικευμένο προϊόν σχεδιασμένο για την προετοιμασία των ψαριών για περιόδους στρες και μεταβαλλόμενων συνθηκών, όπως οι εποχικές θερμοκρασιακές μεταβολές και η διαχείριση/διαλογή ή η μεταφορά των ψαριών.

  • Περιέχει Bactocell®* 

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητά του να μειώνει δυνητικά τις δυσμορφίες σε διάφορα είδη ψαριών.

SMARTCARE FOCUS 2006
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 – 16,7 – 16,8
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
SMARTCARE QARDIO 3000

Χειμερινές τροφές

  • Λειτουργική σειρά τροφών που στοχεύει τόσο στη διατήρηση της ανάπτυξης και της καλής υγείας των ψαριών κατά τη χειμερινή περίοδο, όσο και στη καλύτερη προετοιμασία για την επακόλουθη περίοδο της ταχείας αύξησης, όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

  • Πεπταίας Πρωτεΐνης/Πεπταίας Ενέργειας και χαμηλότερο λίπος, μία ιδέα που λειτουργεί πολύ καλά στις χαμηλές θερμοκρασίες.

  • Περιέχει Bactocell®* & B-WYSE™**.

*Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δυνατότητά του να μειώνει δυνητικά τις δυσμορφίες σε διάφορα είδη ψαριών.
**B-WYSETM,: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar).

 

SMARTCARE QARDIO 3000
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 1,9 - 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 17 - 16,5 - 16,2 - 16 - 16
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Χειμερινές τροφές

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Sea bream Functional COMP (container) GR

FINESTA 3084 SMARTCARE FORTE SMARTCARE FOCUS 2006 SMARTCARE QARDIO 3000
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 4,5 - 6 - 8 1,5 - 1,9 - 3 – 4,5 - 6 3 - 4,5 - 6 1,9 - 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,4 - 17,0 - 17,0 17,7 - 16,8 - 15,4 - 15,7 - 16,3 16,5 – 16,7 – 16,8 17 - 16,5 - 16,2 - 16 - 16
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No No No No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download Download Download Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η τροφή για το πιο φίνο χρώμα 3 pages pdf Χειμερινές τροφές