ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΣΙΠΟΎΡΑ (Sparus aurata)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

FINESTA 3084

Η τροφή για το πιο φίνο χρώμα

 • Πιο πολύχρωμη όψη: πιο ροδαλό, κίτρινο και μαύρο χρώμα στην περιοχή του βραγχιακού επικαλύμματος

 • Ταχεία εμφάνιση χρώματος, που σταδιακά προσδίδει όψη άγριου ψαριού

 • Παράλληλες παρατηρήσεις: βελτιωμένη όψη των βράγχιων, ζωντανό χρώμα και αυξημένη ποσότητα βλέννας

 • Τροφή μέσης απόδοσης λόγω του αλληλεπιδραστικού αποτελέσματος των επιπέδων πεπταίας πρωτεΐνης και ενέργειας

 • Ειδικά επιλεγμένες πρώτες ύλες για βέλτιστη απόδοση και ανάπτυξη των ψαριών

FINESTA 3084
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,4 - 17,0 - 17,0
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Η τροφή για το πιο φίνο χρώμα
INICIO Forte & EFICO Forte 424

 • Σειρά προϊόντων προπάχυνσης και πάχυνσης, με ειδική σύνθεση για τη μείωση της επίδρασης των στρεσογόνων περιόδων στην παραγωγή της τσιπούρας, όπως κατά την εισαγωγή του γόνου στους κλωβούς.

 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής ή σε συγκεκριμένες περιόδους στρες.

 • Η EFICO Forte 423 είναι παρόμοια με την EFICO Forte 424, με την διαφορά ότι περιέχει πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης, και είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα.

INICIO Forte 424 & EFICO Forte 424
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) INICIO FORTE 424: 1,5 - 1,9 / EFICO FORTE 424: 3 – 4,5 - 6
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) INICIO FORTE 424: 17,9 - 17,3 / EFICO FORTE 424: 16,4 - 16,7 - 16,8
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
EFICO Plus 405

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΣΤΡΕΣ

 • Εξειδικευμένο προϊόν σχεδιασμένο για την προετοιμασία των ψαριών για περιόδους στρες και μεταβαλλόμενων συνθηκών, όπως οι εποχικές θερμοκρασιακές μεταβολές και η διαχείριση/διαλογή ή η μεταφορά των ψαριών.

 • Το προϊόνEFICO Plus 405 περιέχει Bactocell®, ένα εκτενώς τεκμηριωμένο προβιοτικό που περιορίζει τις σκελετικές δυσμορφίες σε πολλά είδη ψαριών.

 • Το EFICO Plus 405 θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση για 4-6 εβδομάδες πριν από τη χειμερινή περίοδο και 2-3 εβδομάδες την άνοιξη, για την προετοιμασία των ψαριών για τη δύσκολη χειμερινή περίοδο και τη γρήγορη ανάπτυξή τους κατά τη θερινή περίοδο, αντίστοιχα. Συνιστάται επίσης να χρησιμοποιείται πριν από «σχεδιασμένους» έντονους χειρισμούς στη μονάδα εκτροφής.

EFICO Plus 405
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) 3 - 4,5 - 6
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) 16,5 – 16,7 – 16,8
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
INTRO Qardio & EFICO Qardio

Χειμερινές τροφές

 • Λειτουργική σειρά τροφών που στοχεύει τόσο στη διατήρηση της ανάπτυξης και της καλής υγείας των ψαριών κατά τη χειμερινή περίοδο, όσο και στη καλύτερη προετοιμασία για την επακόλουθη περίοδο της ταχείας αύξησης, όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

 • Περιέχει Bactocell®* και B-WYSETM**.

 • Πεπταίας Πρωτεΐνης/Πεπταίας Ενέργειας και χαμηλότερο λίπος, μία ιδέα που λειτουργεί πολύ καλά στις χαμηλές θερμοκρασίες.

* Το Bactocell® είναι το μόνο προβιοτικό που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συστατικό ιχθυοτροφών. Η έγκριση βασίστηκε σε πληθώρα στοιχείων που αποδεικνύουν την μειωμένη εμφάνιση δυσμορφιών σε διάφορα είδη ψαριών.
** B-WYSETM,: από το Αγγλικό ακρωνύμιο BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts (Συνεργιστικά εκχυλίσματα πλήρους μαγιάς της BioMar) είναι ένα λειτουργικό πρόσθετο που βασίζεται στη ζύμη και αναπτύχθηκε από τον συνεργάτη της BioMar, Lallemand Animal Nutrition.

INTRO Qardio M & EFICO Qardio M
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) INTRO Qardio M: 1,9 / EFICO Qardio M: 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) INTRO Qardio M: 17 / EFICO Qardio M: 16,5 - 16,2 - 16 - 16
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ Download
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Χειμερινές τροφές

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

x Sea bream Functional COMP (container) GR

INICIO Forte 424 & EFICO Forte 424 EFICO Forte 423 EFICO Plus 405 INTRO Qardio M & EFICO Qardio M
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (mm) INICIO FORTE 424: 1,5 - 1,9 / EFICO FORTE 424: 3 – 4,5 - 6 3 - 4,5 - 6 3 - 4,5 - 6 INTRO Qardio M: 1,9 / EFICO Qardio M: 3 - 4,5 - 6 - 8
ΠΕΠΤΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MJ/kg) INICIO FORTE 424: 17,9 - 17,3 / EFICO FORTE 424: 16,4 - 16,7 - 16,8 16,4 - 16,7 - 16,8 16,5 – 16,7 – 16,8 INTRO Qardio M: 17 / EFICO Qardio M: 16,5 - 16,2 - 16 - 16
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ No Yes No No
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ Προετοιμασία των ψαριών για ιδιαίτερα στρεσογόνες περιόδους Χειμερινές τροφές